ВИПУСК 7(36) 2019

 Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Анна Вишневска. Метод и опит на майсторския клас

Власова І. В. Економічна автономія університетів: досвід Великої Британії

Дедюх ЄВ. Управління освітнім процесом закладу позашкільної освіти: основні категорії дослідження

Ілляхова М. В. Праксеологічний компонент у структурі креативності науково-педагогічного працівника

Педорич АВ. Використання елементів програмованого навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами

Сидоренко ВВ. Забезпечення якості освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації за різними моделями і формами навчання в умовах відкритої освіти

Тітова АВ. Розвиток інформаційно-освітнього середовища медичних закладів вищої освіти як одна з педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх сімейних лікарів

Федорець ВМ. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі використання методологічного концепту «Терапія здоров’я»

Цибанюк О. О. Національна Румунська гра «ойна» як складова навчальної програми «фізична культура і спорт»