Культура мовлення педагога

Культура мовлення педагога

Автор: Л.Я.Набока, Л.Т.Ніколенко, К.М.Старченко [та ін.]; за наук. ред. В.І.Пуцова, М.І.Скрипник.

Рік: 2010

Сторінок: 180

У навчально-методичному посібнику систематизовано основоположні поняття та категорії культури української мови. Своїм змістом посібник забезпечує активну технологію здобуття знань, високий ступінь мотивації навчальної діяльності педагогічних працівників у процесі підвищення кваліфікації, розвиває креативні здібності та навички самостійної роботи. Поліфункціональні завдання з актуальних проблем розвитку культури української мови спрямовані на роз¬виток і вдосконалення україномовної компетентності та піднесення культури мовлення педагога. Посібник покликаний допомогти самоактуалізуватися педа¬гогу, викладачу, методисту, управлінцю, магістру, науковцю й пересічному чита¬чу завдяки набутій мовленнєвій освіченості та посилити знання з української мови й досягти свого професійного потенціалу.