Методика підготовки і проведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне навчання»

Методика підготовки і проведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне навчання»

Автор: В.В.Олійник, Л.Л.Ляхоцька, В.О.Гравіт [та ін.]

Рік: 2010

Сторінок: 280

Методика підготовки та проведення занять з навчального модуля «Відкри¬та освіта та дистанційне навчання» є нормативно-методичним документом кафед¬ри систем відкритої освіти.

Навчальний модуль «Відкрита освіта та дистанційне навчання» включено до програм і навчальних планів підвищення кваліфікації всіх категорій слухачів ЦІППО Університету менеджменту освіти АПН України оскільки є актуальним, відповідає цілям і завданням євроінтеграції та входження вітчизняної освіти до європейського освітнього простору на засадах ідей і положень Болонського процесу.

Структура та зміст методичного посібника регламентує порядок підготовки та проведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне нав¬чання», забезпечує проведення занять на високому науково-методичному рівні.

Призначена для викладачів і методистів кафедри систем відкритої освіти, співробітників Центру дистанційного навчання УМО.

Може використовуватися викладачами, науково-методичними працівниками, аспірантами системи післядипломної педагогічної освіти.