Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Автор: Л.М. Забродська

Рік: 2011

Сторінок: 120

Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» розроблено з метою ефективної реалізації освітньо-професійної програми однойменного навчального курсу в навчальному процесі УМО для керівних і педагогічних кадрів системи освіти. Запровадження цього навчально-методичного посібника забезпечить багатоаспектність підходів (ди¬дактичного, функціонального, предметно-змістового, інформаційного, техноло¬гічного) до досягнення мети неперервного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів з урахуванням вимог сучасного етапу розвитку суспільства.