Презентації

Презентація В.В. Олійника "План заходів Українського відкритого університету післядипломної освіти Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» на 2016 - 2017 р.р."

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ О.М. ОТИЧ "ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЙ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТВОРЧИХ ГРУП З РОЗРОБЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО, НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ."

 

 

Презентація О.М. Отич «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

 

Презентація О.М.Отич на Спільному засіданні  Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти та Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти „ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЙ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ, ТИМЧАСОВИХ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ, РОБОЧИХ ГРУП ТА ЦЕНТРІВ УКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»"

 

Презентація О.М. Отич «Організація наукової роботи в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»»

 

Презентація Денисової А.В. «Моніторинг якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в БІНПО»

 

Презентація Смирнової М.Є., завідувача кафедри соціально-гуманітарної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», на засіданні Науково-методичної ради ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" 9.11.2018 р. «ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»