Редакційна колегія

Головний редактор:

 • В. В. Олійник — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член  НАПН України.

Заступник головного редактора:

 • О. М. Отич — доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний секретар:

 • Дубініна Оксана Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін

Редакційна колегія:

 • А. П. Монастирний — кандидат физико-математических наук, доцент, ректор Академії післядипломної освіти (республіка Білорусь);
 • В. Ю. Биков — доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • В. І. Бондар — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Річард Зінсер — професор коледжу освіти та розвитку людини Університету Західного Мічігану (США);
 • Н. Ю. Волянюк — доктор психологічних наук, професор;
 • В. І. Куценко — доктор економічних наук, професор;
 • В. І. Луговий — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Т. О. Лукіна — доктор наук з державного управління, професор;
 • С. М. Ніколаєнко — доктор педагогічних наук, професор;
 • О. Я. Савченко — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • О. В. Сухомлинська — доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • З. В. Рябова — доктор педагогічних наук, професор.