Редакційна колегія

Головний редактор: 

Рябова Зоя Вікторівна,  
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна

Заступники головного редактора

Тимошко Ганна Миколаївна., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Відповідальний секретар: 

Махиня Тетяна Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Технічний редактор: 

Алейніков Дмитро Олександрович,
директор центру електронних освітніх ресурсів та наукометрії ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна

Члени редакційної ради (колегії):


Отич Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних з
в’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Клокар Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) та член Президії НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Приходькіна Наталья Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Снісаренко Ольга Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент відділу науково-організаційної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна

Бурлаєнко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу ліцензування та акредитації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна

Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент,професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету, м. Тернопіль, Україна

Кравченко Ганна Юріївна,доктор педагогичних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, м. Харків, Україна

Почуєва Ольга Олексіївна,доктор філософії, викладач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу, провідний фахівець відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна

Жук Михайло Васильович, доктор філософії, доцент,завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна

Гриньова Марина Вікторівна,доктор педагогічних наук, професор, член-кореспонт НАПН України, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, м. Полтава, Україна

Кучинська Ірина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна

Луценко Григорій Васильович доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрипедагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка м. Глухів, Україна

Казімеж Редзінський, доктор хабілітований, професор, директор Інституту педагогіки Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, республіка Польща);

Маріола Міровска, доктор гуманітарних наук у галузі педагогіки, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та громадського здоров’я педагогічного факультету Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща);

Кошель Ніна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідуюча відділом креативної психології і педагогіки Республіканського інституту професійної освіти, м. Мінськ, Республіка Білорусь.