Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки; Управління та адміністрування» Випуск 25(54) 2023

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГІЯ

Aliyeva Parvin. The role of teaching materials in shaping the national character of teenagers
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-10-27

Бондарчук Олена, Пінчук Наталія. Психологічне здоров’я особистості: сутність,
індикатори, умови підтримки та відновлення під час війни і в повоєнний час
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-28-43

Брюховецька Олександра. Психологічні особливості переживання самотності у
юнацькому віці
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-44-55

Євтушенко Ірина. Психологічне здоров’я: поняття, критерії та рівні
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)56-69

Кулаєва Тетяна. Психологічна програма сприяння конструктивному переживанню
самотності в дорослому віці
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-70-83

ЕКОНОМІКА

Ivanova Valentyna. Conceptual approaches to managing reproduction of the human potential
of an enterprise
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-84-96

Morozova Maryna. Peculiarities of employee motivation institution of higher education
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-97-109

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Дегтярьова Ія, Кройтор Володимир, Деміхов Олексій, Загревський Олег. Теоретичні
засади формування моделі інтегрованого відновлення та розвитку територіальних громад
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-110-133

Корягін Дмитро. Еволюція становлення та розвитку публічного регулювання сфери
організації та проведення азартних ігор в Україні
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-134-149

Лєнков Олексій. Антикризове управління розвитком територіальних громад: сутність та
сучасні механізми
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-150-167

Плахотнюк Олександр. Вплив держави на інститут служби в органах місцевого
самоврядування в України
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-168-190

Самолюк Олександр. Стан розвитку житлового будівництва в умовах війни
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-191-207

Тимощук Олег. Теоретичні та правові засади організації співробітництва
територіальних громад в межах міських агломерацій
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-208-222

Штима Олександр. Сутність та особливості джентрифікації міст
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-25(54)-223-242