Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 12(41) 2020

 

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГІЯ

Ольга  Боковець. Мотивація досягнення у студентів із різним інноваційним потенціалом 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-12(41)-10-27)

Богдан  Бортун. Теоретична операціоналізація поняття «конструктивна конфліктність» особистості 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-12(41)-28-46)

Наталія  Волянюк, Георгій  Ложкін, Андрій  Колосов. Поведінкові патерни професійного самопочуття тренера  
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-12(41)-47-62)

Катерина  Колос, Олена  Дем’янчук. Використання модифікованих таблиць поппельрейтера як один із інноваційних методів корекційної роботи 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-12(41)-63-80)

Владислав  Папуша. Суб’єктність як фактор психологічної сепарації особистості  
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-12(41)-81-97)

Ольга  Саннікова, Олександр  Санніков. Толерантність до невизначеності як предиктор прийняття рішень особистістю 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-12(41)-98-123)

ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ

Валентина  Іванова. Конкуренція та інноваційна активність як складові моделі інтенсивного розвитку економіки  
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-12(41)-124-141)

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Ігор  Дунаєв, Александр  Кудь. Конструювання майбутнього для України: від інтуїтивного пророцтва до наукового синтезу 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-12(41)-142-159)

Альфред  Кураташвили. Теория неосуществимости «демократии» и необходимость усиления роли государственного управления в интересах народа 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-12(41)-160-182)

В’ячеслав  Супрун. Механізми формування ефективної системи управління в освіті України на основі європейського досвіду 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-12(41)-183-218)