Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 22(51) 2022

ЗМІСТ

 

ПСИХОЛОГІЯ

 

Абрамян Наталія, Муранова Наталія, Ягодзінський Сергій. Індивідуально-психологічні чинники сприймання травмуючих подій

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-10-27

10

Бевз Галина. Трансдисциплінарний підхід у психологічних дослідженнях реформи освіти як складного явища

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-28-46

28

Брюховецька Олександра, Гусєв Андрій, Чаусова Тетяна, Інжиєвська Леся. Психологічні особливості розвитку професійно важливих якостей майбутнього психолога у закладі вищої освіти

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-47-62

47

Давидова Оксана. Теоретико-емпіричне дослідження моделі проєктування майбутнього через векторизацію життєвих домагань в юнацькому віці

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-63-84

63

Nahmatova Ulviyya Azad. Diagnostic study of the degree of masculinity and femininity in teenager boys and girls

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-85-99

85

Санніков Олександр, Полянцева Ольга. Флексибільність і розсудливість в системі властивостей особистості професіонала

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-100-120

100

ЕКОНОМІКА

 

Банар Оксана, Слободянюк Ольга, Лозова Тетяна. Наукові підходи до конкурентоспроможності аграрного сектору національної економіки

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-121-138

121

Бойко Олена, Пушак Ярослав, Трушкіна Наталія. Формування сучасної парадигми інформаційної безпеки національної економіки: теоретичні засади

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-139-160

139

Бондар Юлія, Легінькова Ніна, Фабрика Ірина.  Аналіз методик визначення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-161-178

161

Колодинський Сергій, Гуцалюк Олексій. Технологічні парки як центри економічного зростання українських підприємств

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-179-199

179

Smutchak Zinaida, Ursol Oksana. Forced internal displacements in Ukraine: the problem of integration in society

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-200-216

200

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Козенко Роман, Пікож Тамара, Супрун В’ячеслав, Супрун Костянтин, Шнюкова Ірина. Управління процесами розвитку публічних службовців місцевих органів освіти в умовах децентралізації

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-217-250

217

Кулик ІлляСтратегічні напрями зовнішньополітичної безпеки України: проблеми та перспективи

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-251-263

251

Куракіна Валерія. Цифрова підтримка бізнесу та розвиток Іт-індустрії в Україні у воєнний період

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-264-276

264

Супрун В’ячеслав. Публічне управління інноваційним розвитком освітньої галузі України

https://doi.org/10.32405/2522-9931-2022-22(51)-277-306

277