Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 2(31) 2016

 

ЗМІСТ

Бондаренко Н. Б. Психологічні аспекти соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я

Бондарчук О. І. Кар’єрні орієнтації керівників освітніх організацій як чинник їхнього суб’єктивного благополуччя

Брюховецька О. В. Модель формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (здобуття вищої освіти)

Małgorzata Wyżlic. School climate and culture

Кримлова Ю. М. Модель психологічної готовності юнаків до подолання кризових ситуацій

Москальова А. С. Психологічні особливості особистісного потенціалу подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів

Папуша В. В. Внутрішні передумови проявлення віктимної поведінки у підлітковому віці

Перегончук Н. В. Психологічні чинники формування професійної компетентності майбутніх психологів

Полякова В. І. Методика дослідження ґендерної толерантності педагогічних працівників

Прокопенко О. А. Професійна «Я-концепція» майбутнього фахівця економічного профілю

Соломка Т. М. Моделювання ефективних чинників та умов для успішного здійснення професійної ідентичності студентів

Хілько С. О. Методика дослідження особливостей формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів