Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 23(52) 2023

ЗМІСТ

 

ПСИХОЛОГІЯ

Боброва Лариса. Концептуалізація поняття суб’єкта громадської думки у соціально-психологічній науці

https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-10-24

Горова Олена.Компетентність сім’ї у розв’язанні подружніх конфліктів

https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-25-40

Єфімова Анна.Особливості соціально-психологічної адаптації українців до умов міграції у США

https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-41-56

Jafarova Nahida. Opportunities of the school psychologist in the implementation of psychological work with gifted students

https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-57-68

Козьменко Олена, Бохонкова Юлія.Психологічна адаптація до навчання в закладах вищої освіти США

https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-69-87

Чистяк Ольга.Взаєморозуміння у батьківсько-дитячих стосунках та освітньої успішності учнів: аналіз зарубіжних досліджень

https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-88-102

ЕКОНОМІКА

Постоєва Ольга.Бізнес-планування в епоху цифровізації

https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-103-117

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Даниленко Лідія. Суспільний консенсус – ефективна технологія антикризового управління у системі місцевого самоврядування

https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-118-132

Дегтярьова Ія, Крилов Максим. Типологія інструментів публічного регулювання на основі системного підходу

https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-133-148

Мороз Володимир, Воробйов Сергій.Розвиток правової культури громадян у сфері охорони довкілля з використанням інструментів цифрового врядування

https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-23(52)-149-166