Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки; Управління та адміністрування» Випуск 24(53) 2023

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГІЯ

Єфімова Анна. Дослідження чинників соціально-психологічної адаптації українців до умов вимушеної міграції у США
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-24(53)-10-26

Isgandarov Elmir Arif. Psychological issues of taking into account the development and changes in the brain structure of adolescents in their upbringing
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-24(53)-27-39

Солодєєва Людмила, Сєлюкова Тетяна. Психологічні впливи на діяльність військовослужбовців в умовах сучасної війни
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-24(53)-40-55

ЕКОНОМІКА

Ануфрієва Оксана.Виклики та детермінанти конкурентоспроможності України на глобальному ринку праці
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-24(53)-56-71

Іванова Валентина, Іванова Олена. Методологічні засади економіки охорони здоров’я
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-24(53)-72-93

Smutchak Zinaida.International competitiveness of national economics during the Сovid-19 pandemic
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-24(53)-94-107

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Лєнков Євген. До питання ефективного формування і контролю витрат ресурсів у сфері оборони України
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-24(53)-108-123

Паладійчук Сергій. Критерії оцінювання якості діяльності регіональних представницьких органів влади
https://doi.org/10.58442/2522-9931-2023-24(53)-124-138