Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 6(35) 2018

 

ЗМІСТ

Балахтар В. В. Соціально-психологічні особливості базових переконань фахівців з соціальної роботи у контексті їх професійно-особистісного становлення

Бевз Г. М. Особистісний розвиток дитини‐сироти: діагностика деприваційних уражень

Бідонько І. В. Соціальна толерантність старшокласників як індикатор їхньої соціальної компетентності

Ємець О. Я. Зміст і структура психоемоційного стану жінок у пренатальний та постнатальний періоди

Казакова С. В. Особливості самоефективності керівників закладів професійно‐технічної освіти як психологічного чинника успішності їхньої професійної діяльності

Калязіна Т. В. Психологічні особливості схильності інтелектуально обдарованих підлітків до віктимної поведінки

Левшенюк Н. А. Психологічні чинники особистісної готовності викладача післядипломної педагогічної освіти до професійної діяльності в умовах змін

Радченко О. Б. Психологічний супровід становлення професійного самовизначення здобувачів професійно‐технічної освіти

Чаусова Т. В. Особливості формування мотиваційної сфери навчання підлітків