Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 9(38) 2019

ЗМІСТ

Олександра Брюховецька. Формування толерантності до професійного стресу у керівників закладів середньої освіти

Viktoriia Overchuk. Stigmatization of people with disability as a psychological barrier towards integration to social life

Марина Омельченко. Типізація корекційних педагогів на основі професійно-особистісних якостей

Ігор Прошукало. Основні підходи до вивчення проблеми психологічного здоров’я особистості в науковій літературі

Ольга Решетник. Порівняльний аналіз підходів до вивчення життєстійкості особистості як психологічного феномену

Діана Сабол. Зв’язок між асоціаціями власної особистості юнацтва та батьківщини

Ольга Саннікова, Ірина Гордієнко. Психологічний ресурс толерантності: самоприйняття та його функції

Наталія Торба. Теоретичний аналіз психологічних чинників профілактики конфліктів у освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Тетяна Чиркова. Способи вирішення типових ситуацій непорозуміння у крос-культурній парі