Запрошує до участі у Регіональному науково-практичному семінарі «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану та пандемії».

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти запрошує Вас 26 травня 2022 року об 11:00 до участі у Регіональному науково-практичному семінарі «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану та пандемії».

Регіональний науково-практичний семінар відбудеться в режимі онлайн за посиланням:
https://meet.google.com/ytk-uvvi-bws

Організатори семінару: кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Черкаській області.

До участі в семінарі запрошуються керівники, методисти, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Мета семінару: обговорення сучасних організаційно-методичних засад та інноваційних підходів до розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану та пандемії; напрямів модернізації роботи методичних служб ЗП(ПТ)О з питань організації сучасного науково-методичного супроводу професійної діяльності педагогів.

Питання для обговорення на семінарі:

 1. Сучасна навчально-організаційна та науково-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О та шляхи її вдосконалення.
 2. Підвищення кваліфікації як важливий складник ефективної професійної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.
 3. Розвиток науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану та пандемії.
 4. Новітні науково-методичні підходи до організації та проведення сучасного заняття з професійної підготовки.
 5. Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності педагога ЗП(ПТ)О.
 6. Сучасне комплексне методичне забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників.
 7. Шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.
 8. Формування готовності педагогічних працівників до інноваційної професійної діяльності в умовах сучасного ЗП(ПТ)О.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Для реєстрації та участі у Регіональному науково-практичному семінарі просимо до 20 травня 2022 року:

 • пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/roBPjr8woegvMusx7;
 • надіслати текст доповіді, презентаційні матеріали (за умови виступу);
 • надіслати тези для розміщення в електронному збірнику матеріалів конференції.

Регіональний науково-практичний семінар відбудеться в режимі онлайн за посиланням:
https://meet.google.com/ytk-uvvi-bws

Підсумки проведення заходу: за результатами семінару буде видано електронний збірник тез. Учасники семінару отримають сертифікати про участь.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ

МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) СЕМІНАРУ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники мають подати українською мовою на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним шрифтом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом.  Далі – текст доповіді із посиланнями на використані літературні джерела. Список літератури – подається за потреби у кінці доповіді та оформляється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

Приклад:

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Петренко С. П., викладач професійно-теоретичної підготовки Білоцерківського професійного ліцею (м. Біла Церква Київської обл.)

Текст доповіді

Список літератури (за необхідності)

Додатки (за необхідності)

 

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: mpo_orgkomitet@ukr.net з поміткою «До участі у Регіональному семінарі» до 20.05.2022 р.

Відповідальний за підготовку семінару: професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Володимир МАНДРАГЕЛЯ, е-mail: mandra09@gmail.com, тел.: +38 067-245-14-34; +38 066-526-72-04.

Контакти:

Андрій ЄРМОЛЕНКО – 095-554-55-90; 067-520-33-78;
Людмила ТІТОВА – 097-795-96-70.
E-mail: mpo_orgkomitet@ukr.net