АКАДЕМІЧНІ ЧИТАННЯ ДО ДНЯ НАУКИ УКРАЇНИ – 2024

16 травня 2024 року о 14:00 год кафедра публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України проводить академічні читання до Дня науки України – 2024.

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь в академічних читаннях, присвячених відзначенню Дня науки України – 2024. Цей захід стане важливою платформою для обговорення актуальних тем та проблем, які стоять перед науковою спільнотою сьогодні.

Мета академічних читань: обговорення ролі та значення науки у вирішення проблем розвитку сучасного суспільства.

Представлення внеску Бакуменка В.Д., доктора наук з державного управління, професора, заслуженого діяча науки і техніки України в розвиток галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування.

Визначення перспективних напрямків для подальшого розвитку науки і освіти в Україні.

Основні тематичні напрямки:

Інноваційні підходи в наукових дослідженнях.

Роль науки в сучасній економіці та соціальному розвитку.

Виклики та можливості для наукової спільноти в умовах сучасного світу.

Лектор-доповідач:

Іванова Тамара Вікторівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у заході онлайн на платформі

Google meet за посиланням: https://meet.google.com/riy-cxmh-uge

Код курсу ycbc2ws