КОНКУРС НАН УКРАЇНИ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА НАЙКРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ І СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК

ЗАПРОШУЄМО науково-педагогічних працівників залучити наукову молодь (викладачів, стажерів-дослідників, аспірантів віком до 35 років включно, студентів, а також аспірантів та студентів зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України)взяти участь у Конкурсі на здобуття премій для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за найкращі наукові роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук.

Участь у конкурсі - чудова нагода отримати визнання і забезпечити впровадження наукових здобутків у освітню практику!

Детальна інформація про конкурс:

 

Національна академія наук України
оголошує
конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів закладів вищої освіти
за найкращі наукові роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів вищої освіти. Премії присуджують окремим авторам або колективу авторів за найкращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи.

У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти та студенти зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої освіти України.

На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій України або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.

Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України; ученим радам наукових установ і закладів вищої освіти, колегіям (президіям) міністерств і відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних товариств, що підтверджується витягом з протоколу засідання вченої ради установи або відповідного органу підприємства, організації, чи відомства.

Умови конкурсу розміщено на сайті НАН України https://bit.ly/3np5Fkr

Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2022 року.

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та вимоги щодо їхнього подання містяться в оголошенні про конкурс.

Усі матеріали подаються на адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України.

Телефони для довідок: (044) 239-64-24(044) 239-64-63).