МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЧЕСНІСТЬ, ВІДКРИТА НАУКА ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В АКАДЕМІЧНИХ КОЛАХ І ЗА ЇЇ МЕЖАМИ: ЗУСТРІЧ НА РОЗДОРІЖЖІ»

Шановні колеги! 

Запрошуємо представників закладів вищої освіти до участі у міжнародній конференції «Чесність, відкрита наука та штучний інтелект в академічних колах і за її межами: зустріч на роздоріжжі»("Integrity, Open Science and Artificial Intelligence in Academia and Beyond: Meeting at the Crossroads"), співорганізатором якої є Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (https://cuesc.org.ua/en/announcement/conf_academ-integr_eng/

Тематика конференції серед інших охоплює такі питання: 

1. Академічна доброчесність: загальні питання та кейси. 

2. Цінності дослідницької доброчесності в наукових колах, суспільстві та бізнесі. 

3. Академічна доброчесність в освітньому процесі: від студента до освітнього менеджера. 

4. Педагогічні інновації для сприяння академічній доброчесності. 

5. Основні стандарти забезпечення якості в академічних колах з точки зору академічної доброчесності. 

6. Проблеми дослідницької доброчесності. 

7. Порушення академічної доброчесності та засоби боротьби з ними. 

8. Системи забезпечення академічної доброчесності: міжнародний, національний та місцевий досвід. 

9. Проблеми академічної доброчесності у відкритому науковому співтоваристві. Відкрита наука та академічна доброчесність. 

10. Місце та роль міжнародних організацій у просуванні академічної доброчесності. 

11. Штучний інтелект та забезпечення академічної доброчесності.

Робоча мова конференції – англійська. 

Дедлайн подачі матеріалів – 01 грудня 2023 року

Реєстрація на конференцію за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4IVhWJzgrty3Ic-GCHUxjLWf0Qer70GtIY-k-WTwgQG77-A/viewform

Оригінали файлів за посиланням –

https://naqa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_naqa_gov_ua/ETn9rP7AF8dLkECxRdeWJZUBntRiuTDlcRv6oaIZLb8XIQ?e=Pf12XC

https://naqa-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/info_naqa_gov_ua/ETn9rP7AF8dLkECxRdeWJZUBntRiuTDlcRv6oaIZLb8XIQ?e=Pf12XC