Продовжується виконання короткотермінового проєкту «Підвищення поінформованості українських організацій про можливості участі у дослідницьких та інноваційних програмах ЄС»

Шановні колеги!

Раді Вам повідомити, що ГО Агенція Європейських Інновацій разом із партнерами продовжує виконання короткотермінового (01.08.‑31.12.2022) проєкту «Підвищення поінформованості українських організацій про можливості участі у дослідницьких та інноваційних програмах ЄС».

Проєкт має на меті залучити ширше коло українських організацій до участі у конкурсах дослідницьких та інноваційних програм ЄС через комплекс заходів із інформаційної та консультативної підтримки, а також просування партнерських профілів українських організацій у міжнародних інноваційних мережах та базах. Плануємо разом із активними організаціями ідентифікувати основні бар’єри та труднощі українських організацій щодо підготовки та виконання дослідницьких та інноваційних проєктів у рамках програм ЄС та надати рекомендації ключовим стейкхолдерам України та ЄС.

Основна увага у проєкті надавється конкурсам програми Горизонт Європа, а також дотичних до неї програм, таких як COST, LIFE, Digital Europe, EU4Health та інших.

Наступний вебінар буде проводиться 16 серпня в системі ZOOM. У наявній версії буде надано одночасний доступ щонайбільше 100 учасникам. Якщо бажаючих взяти участь у вебінару буде більше, то тоді буде організовано онлайн трансляцію у Facebook на сторінці ГО АЄІ:
https://www.facebook.com/InnoEU.UA

Мета вебінару 16 серпня - представити актуальні конкурси 2022 року кластеру 5 Climate, Energy and Mobility програми Горизонт Європа та обговорити можливості участі українських організацій за відкритими конкурсами. Основна увагу буде звернена на тематику конкурсів та процедури формування спільних міжнародних консорціумів  

Очікувана аудиторія вебінару.

Тематика конкурсів в цьому кластері відкрита для всіх юридичних осіб і важливим є вміння налагодити комунікацію між дослідницькими організаціями, бізнесом, місцевими територіями та громадськими організаціями. 

З найбільш активними і зацікавленими учасниками вебінару спікери продовжать спілкування після закінчення вебінару з метою обговорення можливої подальшої співпраці. При реєстрації Ви можете подати свої пропозиції.

Основні спікери вебінару, 

Артур Воронич,директор Центру міжнародного співробітництва Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, керівник національного контактного пункту  програми Горизонт 2020 за напрямом Енергетика;

Іван Кульчицький, президент ГО Агенція Європейських Інновацій, керівник національного контактного пункту програми Горизонт 2020 за напрямом ІКТ

Основні теми вебінару:

  • Місія № 1 «Адаптація до зміни клімату».
  • Відкриті конкурси у кластері 5 Climate, Energy and Mobility. 

D2 - Батареї. 

D3 - Відновлювальна енергетика. 

D4 - Будівлі, Індустрія. 

D6 - Мультимодальні перевезення, логістика, інфраструктура.

  • Конкурси партнерства Clean Hydrogen.
  • Історії успіху для муніципалітетів.
  • Синергія тематики кластеру 5 Climate, Energy and Mobility з іншими програмами ЄС.
  • Основні складові елементи досягнення успіху у грантових конкурсах європейських програм. 
  • Як готуватись до нових конкурсів у програмі Горизонт Європа. 

Участь є безкоштовною за умови попередньої реєстрації за посиланням:
https://forms.gle/fgZf2YHiwCHZhPwa9 

Також інформуємо що доступ до матеріалів (презентація та відеозапис) першого вебінару від 10 серпня Ви можете отримати за посиланням:
https://aei.org.ua/go-agenciya-ievropejskih-innovacij-provela-10-serpnya-pershij-vebinar-novogo-proektu-pidvishhennya-poinformovanosti-ukrainskih-organizacij-pro-mozhlivosti-uchasti-u-doslidnickih-ta-innovacijnih-progra/

На цьому вебінарі було представлено огляд основних інноваційних програм ЄС Горизонт Європа, COST, LIFE, Digital Europe, EU4Health, результати опитування українських організацій та сервіси для аплікантів від нового проєкту ГО АЄІ «Підвищення поінформованості українських організацій про можливості участі у дослідницьких та інноваційних програмах ЄС».