ЗАПРОШУЄМО НА ІІ МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ НАУКА І МОЛОДЬ – 2022: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В РУЖОМБЕРКУ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ІНСТИТУТ ЮРАЯ ПАЛЕША В ЛЕВОЧІ (СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА)
ПРЯШІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРЯШЕВІ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА)
ЛЮБЛІНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІОАННА ПАВЛА ІІ 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) 

 

ЗАПРОШУЄМО НА 

ІІ МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

НАУКА І МОЛОДЬ – 2022: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ