Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практикуючих психологів взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту»

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (м. КИЇВ)
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙ (м. ЛЮБЛІН, ПОЛЬЩА)
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «UKRAINE AND UKRAINІANS ABROAD», USA, NEW YORK
МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ (м. КИЇВ)

 

Шановні колеги!

Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практикуючих психологів взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту»,

яка відбудеться 26-27 квітня 2019 року у м. Черкаси
на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

 

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, у тому числі, закладів післядипломної педагогічної освіти; керівники освітніх організацій та навчальних закладів; науковці та педагогічні працівники, студенти, аспіранти, докторанти, здобувачі.

Напрями роботи конференції:

1.Сучасні тенденції розвитку психології стрес-менеджменту.
2.Напрямки психологічного дослідження стресових станів.
3.Психологія інформаційного стрес-менеджменту.
4.Техніки стрес-менеджменту.
5.Стрес у професійній діяльності
6.Стреc-менеджмент у педагогічній діяльності
7.Особливості психотравматичного стрессу.
8.Адаптивні антистресові психотехнології.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати до 20 квітня 2019 року заповнену за зразком заявку (додається) та статті (тези) електронною поштою за адресами:

Контактні особи :

Аврамченко Світлана Михайлівна, к.психол.н., доцент, завідувач кафедри прикладної психології (тел.  067-470-78-89) (asm.paiz@gmail.com)

Євтушенко Ірина Володимирівна, тел. 097-21-87-863

Прокопенко Олена Антонівна, тел. 050-817-87-68;
е-mail: kafedra.psychology1@gmail.com

Євтушенко Ірина Володимирівна (Люблін), тел. +4857-070-95-468
е-mail:  shoreline3103@gmail.com

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача із вказівкою: наприклад, для заявки – Петренко_заявка, Петренко_стаття (Петренко_тези).

Вступний внесок (100 грн. : сертифікат, програма конференції, брейк-кава, електронний збірник тез)

Для участі у конференції необхідно надіслати наступні документи:

1. Заявку учасника

Форма заявки:

 1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)____________________________________
 2. Форма участі: очна, дистанційна٭ (підкреслити).
 3. Науковий ступінь і вчене звання____________________________________
 4. Місце роботи (навчання)____________________________________
 5. Електронна адреса (обов’язково)__________________________________
 6. Телефон:__________________
 7. Секція наукової доповіді:____________________________________
 8. Тема наукової доповіді:__________________________________

2. Відскановану квитанцію про сплату оргвнеску у сумі 100грн.

Реквізити для здійснення оплати: на рахунок університету 31255202201494 УДКСУ м.Черкаси ГУДКСУ у Черкаській області код 02125622 МФО 854018 (обов’язково вказати «Психологія_Стрес-менеджмент» і своє прізвище)

٭Для дистанційної участі обов’язковим є публікування тез доповіді у електронній версії збірника матеріалів конференції.

Можлива публікація статей у виданнях –

 • науково-методичному фаховому журналі «Вісник післядипломної освіти», вартість публікації 25 гривень за 1 сторінку, оплата проводиться після зарахування статті до друку, а також у науково-освітньому журналі «Післядипломна освіта в Україні» (безкоштовно).

Статті до «Вісника післядипломної освіти» та науково-освітнього журналу «Післядипломна освіта в Україні», подаються в редакційно-видавничий відділ Васильченко Яніні Йосипівні (конт. телефон 044-481-38-53, е-mail: ya.vasilchenko@gmail.com).

Вимоги до оформлення статті розміщені на сайті:http://tme.umo.edu.ua/docs/statti_VAK.pdf 

Адреса Організаційного оргкомітету:

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
кафедра прикладної психології
м. Черкаси, вул. О.Дашкевича, 24, каб. 117

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
кафедра психології управління,
м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А,
корпус 3, кімн. 3.7,
кафедра психології управління –+38 050-817-87-68

Університет економіки та інновацій (м. Люблін, Польща)
м. Люблін, вул.. Прожектова, 4 (Projektowa 4, 20-209 Lublin) 

Оголошення на сайті Університету менеджменту освіти http://umo.edu.ua/university/ogoloshenya

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • об’єм тез – до п’яти сторінок;
 • студентські тези подаються разом з рецензією наукового керівника, під відповідальністю якого дані матеріали презентуються;
 • матеріали тез повинні бути набрані у редакторі TimesNewRoman, 14 шр., інтервал 1,5, абзац 1,25, текст вирівняний по ширині. В правому верхньому кутку подаються дані про автора (прізвище та ініціали, курс навчання і факультет або місце роботи, та університет, у якому навчається чи працює автор) та дані про наукового керівника (прізвище та ініціали, науковий ступінь, учене звання та посада, кафедра та університет, у якому працює керівник), наступний рядок – посередині напівжирним подається назва тез. Наступний рядок – текст тез. У кінці матеріалів посередині пишеться «Література». Список літератури та посилання у тексті оформлюються згідно вимог МОН України.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК…….                                                                                                                

Євтушенко І. В.,
кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології управління
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

 

Профілактика стресу та професійного вигорання

Текст  (постановка проблеми, мета дослідження, викладення основного матеріалу, висновки).
Література (за потреби)--