ЗАПРОШУЄМО ВАС до участі у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції "Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі"

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ  МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у Всеукраїнській  науково-практичній Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)», яка відбудеться 27 лютого 2019 року в м. Біла Церква

До участі у конференції запрошуються керівники, педагогічні працівники закладів освіти.

Напрями роботи конференції:

1. Інноваційна діяльність педагогічних працівників освітніх закладів в умовах реформування освіти.

2. Науково-методична компетентність як запорука результативної діяльності педагога професійної школи.

3. Сучасні освітні практики у навчально-методичній діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О).

4. Гуманізація освітнього процесу в умовах оновленої парадигми освіти.

5. Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі неперервної професійної освіти.

6. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів освіти.

7. Розвиток правової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Інтернет-конференція відбудеться 27 лютого 2019 р. з 11.00 до 14.00 год

у режиміон-лайн із прямою трансляцією за посиланням:

https://pruffme.com/landing/u14700/internet

Місце проведення: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Мови проведення конференції – українська, англійська, російська.

Заходи, що плануються під час конференції: доповіді, он-лайн виступи учасників конференції, дискусія, виставки наукових праць викладачів інституту та кращих педагогічних практик закладів професійної освіти.

Дедлайн прийому статей – 21 лютого 2019 р.

Оргкомітет приймає статті обсягом 5–7 сторінок, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм.

Наукові статті надсилаються на електронну адресу оргкомітету конференції  ver4nad1@ukr.net.

Автор відповідає за зміст статті, особисте авторство, достовірність фактів, цитат, власних імен, правильне цитування джерел та посилання на них. Редакція залишає за собою право структурувати статті за рубриками.

Адреса оргкомітету конференції: 09108, Київська область

м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

Модератор інтернет-конференції – Коваль Лариса Євгенівна(контактний телефон: +38 (050) 859 55 28, +38 (067) 852 86 51).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Перший рядок – назва напряму (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок – ім’я та прізвище автора, співавторів (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

Третій рядок – назва міста, країна (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).

Четвертий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 1,25 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.

Поданням заявки на участь у Конференції автори висловлюють згоду на публікацію статті в  Інтернеті. Роботи друкуються в авторській редакції.

 

ЗАЯВКА

на участь у роботі Всеукраїнської  науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку професійної компетентності працівників системи професійної освіти в умовах реформування освітньої галузі (до 40-річчя від дня утворення БІНПО)»

Прізвище, ім’я та по-батькові

                                                                                                                  

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 

Місце роботи (повна назва)

 

Посада

 

Контактні телефони

 

Е-mail

 

Тема доповіді

 

Виступ у режимі on-line на пленарному засіданні («так» або «ні»).

 

Замовлення сертифікату учасника    (Вартість буде повідомлено додатково)

 

 

Інформація (організаційна допомога, консультації):

е-mail: ver4nad1@ukr.net

+38 050 232 74 46, +38 097 521 00 83 Верченко Надія Вікторівна

Технічний супровід:

е-mail: itznp_binpo@ukr.net

+38 050 567 91 41 Коваль Дмитро Олександрович

Чекаємо на Вас!