Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г. С.  КОСТЮКА

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», яка відбудеться 26 травня 2017 року у м. Києві

на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

 

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, у тому числі, закладів післядипломної педагогічної освіти; керівники освітніх організацій та навчальних закладів; науковці та педагогічні працівники, студенти, аспіранти, докторанти, здобувачі.

Планується робота за секціями:

  • · Секція 1.  Психолого-педагогічна фасилітація та екофасилітація в умовах перехідного періоду (керівник – доктор психол. наук, проф. П. В. Лушин).
  • · Секція 2. Психологічне забезпечення професійного вдосконалення фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти (керівник – доктор психол. наук, проф. О. І. Бондарчук).
  • · Секція 3. Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях, забезпечення організаційного розвитку та розвитку організаційної культури (керівник – доктор психол. наук, проф. Л. М. Карамушка).
  • · Секція 4. Психолого-педагогічні технології в умовах післядипломної  освіти: досвід і перспективи впровадження (керівник – доктор економ. наук, проф. О. В. Алєйнікова).

Під час конференції відбудуться майстер-класи:

  • Короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасилітативний підхід (керівник – д-р. психол. наук, проф. П. В. Лушин).
  • Проектування особистісно-розвивального змісту освітнього процесу засобами комп’ютерних технологій (керівник – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).
  • Коучинг у діяльності психолога системи освіти (керівник – канд. психол. наук, доц. О. О. Нежинська)

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати до 20 травня 2017 року заповнену за зразком заявку (додається) та статті (тези) електронною поштою за адресами:

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача із вказівкою: наприклад, для заявки – Петренко_заявка, Петренко_стаття (Петренко_тези).

 

Контактні особи : 
Опенько Крістіна Віталіївна, тел. 099-200-68-91, е-mail: kafedra_christina@mail.ru
Прокопенко Олена Антонівна, тел. 050-817-87-68;
е-mail: kafedra.psychology@gmail.com

 

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

26 травня 2017 р., м. Київ

П.І.Б. _________________________________________________________

Місце роботи (або навчання) _____________________________________

Посада ________________________________________________________

Науковий ступінь _______________________________________________

Наукове звання _________________________________________________

Адреса, контактні телефони ______________________________________

E-mail _________________________________________________________

Назва доповіді _______________________________________________________________

Секція_________________________________________________________

Потреба в проживанні  __________________________________________

«____» ____________________ 2017 р.                          Підпис __________

 

 

Можлива публікація статей у фахових виданнях - науково-методичному журналі «Вісник післядипломної освіти в Україні», вартість публікації 25 гривень за 1 сторінку, оплата проводиться після зарахування статті до друку, а також у науково-освітньому журналі «Післядипломна освіта в Україні» (безкоштовно).

  • Статті до «Вісника післядипломної освіти в Україні» та науково-освітнього журналу «Післядипломна освіта в Україні», подаються в редакційно-видавничий відділ  Васильченко Яніні (конт. телефон 044-481-38-53, е-mail: ya.vasilchenko@gmail.com).

! Статті до фахових видань мають бути оформлені відповідно до вимог МОН України(див. Електронний ресурс. Режим доступу до вимог:http://tme.umo.edu.ua/docs/statti_VAK.pdf).

 

Адреса Організаційного оргкомітету:

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
кафедра психології управління,
м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А, корпус 1, кімн.
корпус 3, кімн. 3.1, 3.1.1,

Контактні телефони:
кафедра психології та особистісного розвитку; (044) 481 38 10

Оголошення на сайті Університету менеджменту освіти http://www.umo.edu.ua

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

УДК                                                                                                                                                          Чаусова Т. В.

кандидат психологічних наук, доцент
кафедри загальної та практичної психології
 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Текст

Література