Запрошуємо взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
(з міжнародною участю)

«Психолого-педагогічний супровід професійної  підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти»,

яка відбудеться 25 травня 2018 року у м. Києві
на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

 

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, у тому числі, закладів післядипломної педагогічної освіти; керівники освітніх організацій та навчальних закладів; науковці та педагогічні працівники, студенти, аспіранти, докторанти, здобувачі.

Планується робота за секціями:

  • Секція 1.  Психолого-педагогічний супровід  особистісного розвитку фахівця в сучасних умовах (керівник – доктор психол. наук, проф. П. В. Лушин).
  • Секція 2. Психологічне забезпечення професійного вдосконалення фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти (керівник – доктор психол. наук, проф. О. І. Бондарчук).
  • ·Секція 3. Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях, забезпечення організаційного розвитку та розвитку організаційної культури (керівник – доктор психол. наук, проф. Л. М. Карамушка).
  • ·Секція 4. Психологічне забезпечення соціалізації особистості в сучасних умовах (керівник – кандидат психол. наук, доц. І. К. Зубіашвілі).
  • ·Секція 5. Психолого-педагогічні технології в умовах післядипломної  педагогічної освіти: досвід і перспективи впровадження (керівник – доктор з держ. упр., проф. О. В. Алейнікова).

Під час конференції відбудуться майстер-класи:

  • Короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасилітативний підхід (керівник – д-р. психол. наук, проф. П. В. Лушин).
  • Проектування особистісно-розвивального змісту освітнього процесу засобами комп’ютерних технологій (керівник – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).
  • Коучинг у діяльності психолога системи освіти (керівник – канд. психол. наук, доц. О. О. Нежинська).

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати до 15 травня 2018 року заповнену за зразком заявку (додається) та статті (тези) електронною поштою за адресами:

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача із вказівкою: наприклад, для заявки – Петренко_заявка, Петренко_стаття (Петренко_тези).

Контактні особи :
Мухіна Любов Яківна, тел. 099-551-00-04;
е-mail: kpor.umo@gmail.com
Прокопенко Олена Антонівна, тел. 050-817-87-68;
е-mail: kafedra.psychology1@gmail.com

Вступний внесок (100 грн. : сертифікат,програма конференції, брейк-кава, електронний збірник тез) можна надіслати на картку Приватбанку № 4149497848768810 з вказівкою конференція 25.05.2018 чи надати безпосередньо при реєстрації на конференції.

ЗАЯВКА

на участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

25 травня 2018 р., м. Київ

П.І.Б. __________________________________________________

Місце роботи (або навчання) ______________________________

Посада _________________________________________________

Науковий ступінь ________________________________________

Наукове звання __________________________________________

Адреса, контактні телефони _______________________________

E-mail _________________________________________________

Назва доповіді ______________________________________________________

Секція_________________________________________________

«____» ____________________ 2018 р.                        

Підпис __________

 

Можлива публікація статей у фахових виданнях –

  • ·науково-методичному журналі «Вісник післядипломної освіти в Україні», вартість публікації 25 гривень за 1 сторінку, оплата проводиться після зарахування статті до друку, а також у науково-освітньому журналі «Післядипломна освіта в Україні» (безкоштовно).

Статті до «Вісника післядипломної освіти в Україні» та науково-освітнього журналу «Післядипломна освіта в Україні», подаються в редакційно-видавничий відділ Васильченко Яніні Йосипівні (конт. телефон 044-481-38-53, е-mail: ya.vasilchenko@gmail.com).

Вимоги до оформлення статті розміщені на сайті:http://tme.umo.edu.ua/docs/statti_VAK.pdf 

Адреса Організаційного оргкомітету:

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
кафедра психології управління,
м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А,
корпус 1, кімн. 412
корпус 3, кімн. 3.1, 3.1.1,

Контактні телефони: кафедра психології та особистісного розвитку – 099-551-00-04
кафедра психології управління – 050-817-87-68
Оголошення на сайті Університету менеджменту освіти http://www.umo.edu.ua 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

УДК…….                                                                                                                

Чаусова Т. В.,

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології та особистісного розвитку
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Текст  (постановка проблеми, мета дослідження, викладення основного матеріалу, висновки).

Література (за потреби)