Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Управління та адміністрування». Випуск 7(36) 2019