ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

28 квітня 2022 року під головуванням ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» член-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії Миколи Кириченка, відбулося планове он-лайн засідання Вченої ради Університету.

Директор Центрального інституту післядипломної освіти, доктор педагогічних наук, професор Тамара Сорочан, директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор Вікторія Сидоренко та директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Рожнова проінформували Вчену раду щодо роботи Інститутів в період воєнного стану.

Вченою радою розглянуто стан профорієнтаційної роботи ННІМП та забезпечення нового набору здобувачів вищої освіти; роботу органів студентського самоврядування Університету та шляхи підвищення ефективності співпраці адміністрації Університету та органів студентського самоврядування в умовах викликів сьогодення; схвалено рішення щодо відрахування одноденного заробітку працівників Університету на підтримку ЗСУ.

За результатами засідання Атестаційної колегії МОН України від 7 квітня 2022 року Вченою радою прийнято рішення про видачу диплома доктора філософії: за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки – Г. А. Шкурі, А .В. Денисовій; за спеціальністю 053 «Психологія» - Л. М. Тягур, В. І. Танасійчуку; за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» ‑ К. В. Супруну.

Затвердженозміни до «Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (нова редакція) та до «Положення про випускну (підсумкову) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації та порядок її захисту» (Із змінами, затвердженими Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протоколи від 25 червня 2020 року № 7 та від 23 грудня 2020 року № 12).

Рекомендовано до друку фахове видання збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» 20(49), методичні рекомендації щодо підготовки випускної (підсумкової) роботи слухача курсів підвищення кваліфікації, за редакцією Т. М. Сорочан, Л. М. Оліфіри, Л. А. Карташової.