ВІДБУЛАСЯ ЕКСПЕРТИЗА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДАФНИ ШАРОН МАКСИМОВ (ІЗРАЇЛЬ)

ВІДБУЛАСЯ ЕКСПЕРТИЗА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДАФНИ ШАРОН МАКСИМОВ (ІЗРАЇЛЬ)

«Це унікальна подія – міжнародний науковий семінар представників двох країн – України та Ізраїлю, які в умовах зовнішньої агресії виборюють своє право на свободу та незалежність», -такими словами почала експертизу дисертаційного дослідження Дафни Шарон Максимов академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології ім. Г. С. Костюк Людмила Карамушка 28 червня 2024 року.

У дисертації презентовано результати теоретичного пошуку та емпіричного дослідження проблеми трансформації травмівних переживань молодших школярів засобами Хібукі-терапії (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології управління Центрального інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України Наталія Пінчук).

Обговорюючи доповідь дисертантки, учасники семінару відзначили її високий науковий рівень і вражаюче за своїми масштабами та якістю практичне впровадження результатів – ту психологічну допомогу й підтримку, що було надано тисячам українських дітей, які потерпають від наслідків війни в нашій країні.

Під час плідної дискусії було сформульовано рекомендації щодо можливого вдосконалення висвітлення окремих результатів наукового дослідження, які втім не знижують наукову новизну, теоретичне і практичне значення здобутих результатів.

Вітаємо здобувачку PhD з психології кафедри психології управління ЦІПО ДЗВО УМО Дафну Шарон Макисмов та її наукового керівника Наталію Пінчук з успіхом!

Творчої наснаги на нові звершення, дорогі колеги!