НАУКОВЦІ БІНПО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ СЕМІНАРІ «МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ СПІВПРАЦЯ ЯК ПРИКЛАД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦЯ»

НАУКОВЦІ БІНПО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ СЕМІНАРІ «МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ СПІВПРАЦЯ ЯК ПРИКЛАД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦЯ»

23 червня 2022 року науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України взяли участь у Міжнародному науково-педагогічному онлайн-семінарі «Міжнародна освітня співпраця як приклад розвитку професійної майстерності фахівця».

Захід проводився на базі Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (Polska) (Вищої Школи Агробізнесу в Ломжі (Польща)) та здійснювався в рамках підвищення кваліфікації як складової навчання впродовж життя. Тривалість навчання ‑ 6 год. (0,2 кредити ЕСТS).

Участь у Міжнародному науково-педагогічному онлайн-семінарі: «Міжнародна освітня співпраця як приклад розвитку професійної майстерності фахівця» взяли участь 25 науково-педагогічних працівників, Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, здобувачі освіти спеціальностей «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Менеджмент» (спеціалізацій «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент»).

Спікери онлайн-семінару: Анджей Борусевич, декан із сільськогосподарських та інженерно-технічних наук Вищої Школи Агробізнесу в Ломжі, професор, доктор сільськогосподарських наук, Зоя Шарлович, кандидатка педагогічних наук, завідувачка відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради та Христина Хворост, заступниця директора з навчально-наукової роботи та міжнародної співпраці, кандидатка психологічних наук.

Спікери поділилися з учасниками досвідом міжнародної співпраці та підготовки здобувачів освіти. Особливо важливим аспектом семінару була можливість участі усіх його учасників у дискусії через перекладача з польськими колегами.

Міжнародна освітня співпраця закладу вищої освіти є не тільки запорукою професійного зростання його персоналу, а й одним із основних чинників підвищення рівня ефективності наукової роботи та якості освітнього процесу.

Відтак БІНПО приділяє значну увагу даному напряму своєї діяльності. Так, лише у першому півріччі 2022 року у межах міжнародної освітньої співпраці науково-педагогічні працівники Інституту взяли участь у 7 освітньо-наукових заходах, реалізованих спільно із закордонними партнерами БІНПО.