ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Із 20 по 24 червня 2022 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 128 педагогічних працівників закладів професійної освіти із 38 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської та Волинської областей.

Усього 5 навчальних груп за категоріями:

«Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» (79 осіб),

«Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (49 осіб).

Упродовж тижня слухачі курсів підвищення кваліфікації взяли участь у відкритій онлайн-лекції: «Модернізація професійної освіти в умовах цифровізації економіки та суспільства», яку проводили 9 модераторів. 

Онлайн відбувся захист випускних робіт. Членами комісії були п’ять професорів: Вікторія Сидоренко, Ігор Грозний, Микола Максимов, Володимир Мандрагеля, Лідія Горошкова, 5 доцентів: Андрій Єрмоленко, Алла Лукіянчук, Ірина Кучерак, Володимир Кулішов, Наталія Торба, 4 старших викладачі: Світлана Шевчук, Світлана Сташенко, Віра Харагірло, Віра Грядуща, 1 викладач: Світлана Удовик.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 та LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org) відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Передбачено роботу слухачів в онлайн консультпункті «Новітні виробничі технології», Консалтинговому центрі БІНПО (http:stehnology@ukr.net), інформаційно-аналітичному ресурсі «Методична скарбничка» (https://profosvita.org/), знайомство з методичними матеріалами для 120 професій, кращими освітніми практиками за компетенціями, узагальненими матеріалами спеціалізованих виставок, Web-портфоліо тощо.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!