ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ: ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ: ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

27 квітня 2022 року відбувся четвертий із серії вебінарів «Психологічна підтримка особистості в умовах війни» у рамках акції Українського відкритого університету післядипломної освіти, Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України «Переможні обрії освіти». У вебінарі взяли участь понад 160 освітян, психологів, науковців з усіх регіонів України та Польщі.

Організаторами виступили: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Центральний інститут післядипломної освіти, Україна, Вища школа лінгвістична в Ченстохові, Польща, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Український відкритий університет післядипломної освіти, Українська асоціацій організаційних психологів і психологів праці.

Основна проблема для обговорення: технології психологічної підтримки в умовах війни.

Спікерами вебінару стали:

Алла Вознюк,доктор психологічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри психології Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (СОІППО),голова Сумського осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, Суми, Україна, яка розкрила особливості психологічної допомоги суб’єктам освітнього процесу в умовах війни на базі досвіду Сумського ОІППО.

Катерина Лоленко, здобувач PhD з психології лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, Київ, Україна-Польща, яка презентувала досвід і специфіку надання психологічної підтримки зовнішнім мігрантам (біженцям), особливості корекції їх психічного стану через непрямі методи.

Людмила Опанасенко, начальник Навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню Чорноморського національного університету імені Петра Могили, кандидат психологічних наук, Миколаїв, Україна, як висвітила особливості роботи стабілізаційних груп викладачів і студентів ЗВО, специфіку завдань у воєнний період і технологію проведення занять

Трансляція вебінару одночасно з роботою на платформі ZOOM здійснювалася на каналі YouTube ДЗВО «УМО». Запис за посиланням: https://youtu.be/qVdEBEFxSK4

Дякуємо нашим партнерам-співорганізаторам, і за цей день – особливо лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Українській асоціації організаційної психології та психології праці на чолі з Людмилою Карамушкою, а також усім учасникам вебінару. Результати нашої роботи підтримують віру в наш народ, ЗСУ і нашу країну!

Разом до перемоги!