РЕКТОРА УМО МИКОЛУ КИРИЧЕНКА НАГОРОДЖЕНО ЗА «ЕНЦИКЛОПЕДІЮ ОСВІТИ»

РЕКТОРА УМО МИКОЛУ КИРИЧЕНКА НАГОРОДЖЕНО ЗА «ЕНЦИКЛОПЕДІЮ ОСВІТИ»

На засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Миколу Кириченка нагороджено  Дипломом І ступеня НАПН України  як  члена  редакційної  колегії   видання  «Енциклопедія   освіти».

Енциклопедія освіти – довідкове видання, в якому міститься близько 1500 статей, що висвітлюють проблеми історії, теорії та практики української освіти, поняттєво-термінологічні засади педагогічної й психологічної наук; сучасні освітні парадигми та концепції; освітній процес у закладах освіти різних рівнів і типів, особливості зарубіжних систем освіти; персоніфіковану інформацію про педагогів і громадських діячів, котрі сприяли розвитку освіти в Україні; інформацію про суміжні галузі науки, що мають вагоме значення для становлення інноваційної людини, формування конкурентоспроможного людського капіталу.

Авторський колектив другого видання Енциклопедії освіти представлений авторитетними вченими (переважно наукових установ НАПН України). Редакційну колегію склали відомі в Україні та за її межами вчені О.І. Ляшенко, С.Д. Максименко, Н.Г. Ничкало, П.Ю. Саух, Л.Д. Березівська, І.Д. Бех, B.Ю. Биков, М.С. Гальченко, В.В. Засенко, С.А. Калашнікова, М.О. Кириченко, Л.Б. Лук’янова, В.Г. Панок, В.О. Радкевич, О.Я. Савченко, М.М. Слюсаревський, О.В. Сухомлинська.

Видання адресоване вченим, учителям, викладачам, вихователям закладів освіти різних рівнів, психологам, соціальним працівникам, управлінцям, здобувачам освіти, батькам, широкому загалу українського суспільства, міжнародної спільноти, української діаспори, усім, хто цікавиться питаннями навчання, виховання і розвитку особистості.

Сердечно вітаємо вельмишановного Миколу Олексійовича !

Щиро бажаємо мирного неба, щасливої долі, міцного здоров’я, творчого натхнення, нових звершень і перемог на благо ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Національної академії педагогічних наук України, освіти та науки нашої держави !