У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ РОЗПОЧАТО НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ РОЗПОЧАТО НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У січні 2022 року в Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України розпочали навчання на курсах підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою 617 слухачів.

З них:

  • керівні та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти 126 осіб;
  • керівні та науково-педагогічні працівники закладів післядипломної  педагогічної освіти62 особи;
  • керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти200 осіб;
  • керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти55 осіб;
  • керівні та педагогічні працівники НМЦ професійної (професійно-технічної) освіти26 осіб;
  • керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти118 осіб;
  • керівні та педагогічні працівники центрів професійного розвитку педагогічних працівників, методичних центрів30 осіб.

У межах першого, організаційно-настановного етапу, який відбувався з використанням дистанційних технологій у режимі онлайн, слухачі ознайомилися з системою та особливостями навчання на курсах підвищення кваліфікації, прослухали ключові лекції, обмінялися думками на тематичних дискусіях і науково-практичних конференціях, вивчали перспективний педагогічний досвід та інновації на семінарах, опановували й удосконалювали на практичних заняттях цифрові вміння тощо.

Продовження навчання здійснюється дистанційно на платформі LMS AdL у постійній взаємодії з куратором-тьютором, викладачами відповідно до програми підвищення кваліфікації.

Вітаємо слухачів, кураторів-тьюторів і викладачів кафедр із початком курсів підвищення кваліфікації. Успішного Вам старту та плідної, продуктивної роботи!