У ННІМП ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ»

У ННІМП ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ»

20 травня 2022 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України успішно відбувся захист кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Управління проєктами», спеціальності «Менеджмент», групи УП-20-Г1.

Незважаючи на воєнний стан у країні, захист відбувся на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог. На початку атестації здобувачів вищої освіти привітали: ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України» Микола Кириченко, голова екзаменаційної комісії, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Любов Кібальник, проректор з наукової роботи та цифровізації Олег Спірін, директор ННІМП Тетяна Рожнова та завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Євген Карташов.

За результатами захисту кваліфікаційних робіт усі члени екзаменаційної комісії, в тому числі й професор кафедри Оксана Ковтун, доцент кафедри Галина Бережна, відмітили належний рівень підготовки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практичних проєктах.

Бажаємо нашим здобувачам подальшого успіху в реалізації розроблених проєктів!

Разом наближаємо Перемогу!
Ми сильні, ми разом, ми переможемо!
Все буде Україна!