УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ УМО У СПІЛЬНОМУ ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ НАПН УКРАЇНИ І КОМІТЕТУ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ УМО У СПІЛЬНОМУ ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ НАПН УКРАЇНИ І КОМІТЕТУ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

16 лютого 2024 року відбулося спільне засідання Президії НАПН України і Комітету педагогічних наук Польської академії наук «Вища освіта України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення».

Засідання відкрили президент НАПН України Василь Кремень і Голова Комітету педагогічних наук Польської академії наук Агнєшка Цибаль-Міхальська. У вітальних промовах вони наголосили на актуальності розгляду питань, пов’язаних із розвитком вищої освіти, не зважаючи на складний воєнний час, скрутні умови, в яких опинилися переміщені університети, проблеми переселенців, збитки, нанесені ракетними обстрілами, постійну загрозу руйнації інфраструктури тощо.

З доповідями виступили академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України Петро Саух («Вища освіта України в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення») і голова освітнього комітету Центральної ради науки і вищої освіти, голова Польської акредитаційної комісії (2017–2021 рр.), професор Кшиштоф Дікс («Забезпечення якості вищої освіти – особистий погляд»).

Заслухавши й обговоривши доповіді й виступи обох сторін, Президія НАПН України та Комітет педагогічних наук Польської академії наук відзначили проблеми, у яких наразі функціонує і розвивається вища освіта України, зокрема наступне.

Організовано підтримку академічної мобільності здобувачів освіти. З цією метою заснована програма «Ukrainian Global University» (UGU) за участю університетів США, Європейського Союзу, у тому числі десятків університетів Польщі, яка сприяє вступу української молоді до цих закладів освіти за умови, що вони повернуться до України після навчання. Лише в Польщі за даними порталу Poland Higher Education Students у 2022 р. отримувало освіту 38 478 студентів, а у 2023 р. кількість їх збільшилася до 47 960 осіб. Успішно реалізується проєкт REDU відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» та проєкт ЄС Еразмус + «Посилення співпраці між університетами і громадами», які виконуються Інститутом вищої освіти НАПН України.

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на засіданні представляли: ректор Микола Кириченко, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова, директор БІНПО Вікторія Сидоренко, завідувач відділу моніторингу вищої освіти, ліцензування та акредитації Олена Безнос, професор кафедри публічного управління та адміністрування Оксана Дубініна.

Проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова у своїй промовізосередила увагу колег на багаторічній співпраці між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та 14 закладами вищої освіти Республіки Польща, які є надійними міжнародними партнерами в реалізації освітньої, наукової та проєктної діяльності. Наталія Петрівна наголосили на спільних різнопланових заходах, які дають можливість обговорити потреби та проблеми сьогодення, є конкретними напрямами співпраці як платформа для обміну досвідом та представлення результатів наукових досліджень.

«Важливим є той факт, що у рамках співпраці між Університетом менеджменту освіти та польськими освітніми установами активно розвиваються програми академічних обмінів науково-педагогічних працівників та кредитної академічної мобільності для здобувачів вищої освіти, що сприяє отриманню нового освітнього та культурного досвіду, а також розвитку міжнародного співробітництва. За останні роки 16 наших здобувачів вищої освіти взяли участь у таких програмах.

Спільні проєкти та дослідження із закладами партнерами Республіки Польщі сприяють сьогодні досягненням високих результатів у науці та освіті. Упродовж двох воєнних років 8 наших викладачів об’єднали наукові зусилля для спільних досліджень з польськими колегами. Як приклад, це Католицький університету імені Іоанна Павла ІІ в м. Люблін; Університет імені Марії Гжегожевської у Варшаві.

Не менш важливим є і членство науково-педагогічних працівників нашого Університету в спільних із польськими партнерами наукових радах, в редколегіях наукових видань та міжнародних товариствах, що значно розширює для нас можливості спільної видавничої діяльності.

А започаткована програма подвійного дипломування за спеціальностями спільно з Вищою школою суспільно-природничих наук імені Вінсента Поля в Любліні, особливо у такі складні для нас часи, сприяє зближенню двох національних освітніх систем та впровадженню найкращих практик у науці та освіті.

З 2023 року в Університеті набирає обертів запроваджена програма «Запрошений професор». Безпосередньо в Університет імені Марії Гжегожевської у Варшаву було відряджено чотири висококваліфікованих викладача зі знанням англійської та польської мов» ‑ відзначила Наталія Муранова.

На засідання було наголошено на потребі постійної уваги до аналізу стану та вироблення спільних кроків на шляху просування інтересів України та Польщі в сфері освіти та науки, особливо в умовах трансформації міжнародної системи безпеки, а також на доцільності налагодження дослідницьких та освітніх зв’язків, допомоги українським університетам та науковим установам щодо запровадження стандартів, необхідних для інтеграції України до ЄС.

Присутні науковці висловили слова щирої вдячності керівництву та народу Польщі, як європейським партнерам, за підтримку і солідарність з Україною!

Тож бажаємо подальшого процвітання українсько-польським відносинам на сучасному етапі!

Використано джерело: https://naps.gov.ua/ua/press/releases/3240/