В УМО ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В УМО ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

21 червня 2022 року відбулось планове онлайн-засідання Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності (далі – Рада) ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України під головуванням голови Ради, проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталії Муранової.

Відповідно до порядку денного завідувач відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації Олена Безнос проінформувала про результати акредитації освітніх програм у 2021-2022 н.р. і планування процедури акредитації освітніх програм у 2022-2023 н.р.

Директор Центру міжнародного співробітництва та освіти Світлана Грицай представиланові редакції важливих внутрішніх нормативних документів, що регламентують міжнародну діяльність Університету: Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до аспірантури і докторантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та адміністративних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Положення про міжнародну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти», які були рекомендовані Радою до розгляду на засіданні Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Під час засідання Ради були ухвалені зміни та проінформовано про оновлення ряду інших внутрішніх нормативних документів, а саме Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Положення про Приймальну комісію ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Порядок проведення фахового вступного випробування (співбесіди) за дистанційною формою в ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Заступник директора з навчальної роботи Центрального інституту післядипломної освіти (далі – ЦІПО) Лариса Оліфіра представила до розгляду Ради Положення про зберігання документів в електронній формі в ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Окрім цього, розглянуто Положення про Вчену раду структурного підрозділу ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центрального інституту післядипломної освіти й рекомендовано до затвердження на засіданні Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Також на засіданні були визначені терміни та відповідальні особи щодо розробки нової редакції Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з метою ефективного управління навчальним процесом відповідно до реалій воєнного стану в Україні та дистанційним навчання.

На завершення Голова Ради, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Наталія Муранова відзначила успішну роботу членів Ради та подякувала за плідну співпрацю в такий нелегкий час для вітчизняної освіти та України в цілому.