В УМО ЗАПОЧАТКОВАНО БЕЗКОШТОВНУ ПІДГОТОВКУ ДО МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

В УМО ЗАПОЧАТКОВАНО БЕЗКОШТОВНУ ПІДГОТОВКУ ДО МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

За ініціативи проректора з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Наталії Муранової та за підтримки науково-педагогічних працівників кафедри економіки, підприємництва та менеджменту (завідувач Тетяна Бурлаєнко) та кафедри публічного управління і проектного менеджменту (завідувач Євген Карташов) Навчально-наукового інституту менеджменту та психології було започатковано серію безкоштовних онлайн-сесій для майбутніх вступників-2022 до магістратури щодо підготовки до магістерського тесту навчальної компетентності.

Перша сесія на тему «Організаційні питання написання магістерського тесту компетентності та перші 10 завдань з його демоверсії» відбулася 23 червня 2022 року в онлайн форматі на платформі Zoom.

Аудиторія – здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавра ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та інших закладів освіти України.

Доцентами кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Тетяною Бурлаєнко, Оксаною Ануфрієвою та Мариною Морозовою заняття було підготовлено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності (наказ МОН України від 11.02.2022 р., № 157 ‑
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.TZNK-nalaz-158-11.02.2022.pdf)

Організатори сесії звернули увагу учасників на особливості вступу до магістратури у 2022 році, етапи вступної кампанії, Правила прийому до ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, підготовку до фахового вступного іспиту.

Вступникам також було повідомлено, що у 2022 році вступ для здобуття ступеня магістра буде відбуватися на підставі результатів магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК), фахового іспиту, індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційного листа.

МТНК складатимуть всі охочі вступити до магістратури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальності – «Економіка»; «Психологія»); 07 «Управління та адміністрування» (спеціальності – «Менеджмент»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), 28 «Публічне управління та адміністрування» (спеціальність – «Публічне управління та адміністрування»).

Спікерами було наголошено, що будь-яка особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за умови успішного проходження вступних випробувань.

Спікерами першої сесії було ефективно опрацьовано з майбутніми магістрами перші десять питань МТНК і представлено концепцію та логіку правильних відповідей до тесту.

Під час заходу відбулася жвава дискусія щодо написання магістерського тесту та дебріфінг, в якому абітурієнти змогли задати всі запитання відповідальному секретарю приймальної комісії ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Вері Драгуновій.

Повідомляємо, що онлайн сесії щодо підготовки до вступу в магістратуру буде продовжено.

Друга сесія відбудеться 28 червня 2022 року о 18.00. Тема ‑ «Опрацювання 23 питань з демоверсії магістерського тесту компетентності».

Третя сесія – 30 червня 2022 року о 18.00. Тема ‑ «Особливості підготовки до мотиваційного листа та практика його написання».

Лінк для участіhttps://us04web.zoom.us/j/76732882296...
Ідентифікатор конференції: 767 3288 2296
Код доступу: 1

З метою якісної підготовки до тестування вступники також можуть скористатися дистанційним сервісом підготовки ЗНО-онлайн і пройти демонстраційний варіант магістерського тесту навчальних компетентностей:
https://zno.osvita.ua/master/tznpk/508/

Долучайтеся! Успіх у Ваших руках!