ВІДБУЛАСЬ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВАРІАТИВНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ»

ВІДБУЛАСЬ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВАРІАТИВНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ»

23 червня 2022 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативні моделі професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти». 

Організатором конференції виступила кафедра філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти» спільно з Національною академією педагогічних наук України, Інститутом модернізації змісту освіти за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Мета конференції – об’єднання науковців і практиків щодо обговорення варіативних моделей і технологій трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти.

Конференцію проведено згідно з планом роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відповідно до науково-дослідної роботи Центрального інституту післядипломної освіти «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (№ 0120U104637) (2020-2025 рр.). 

На захід було зареєстровано понад 500 учасників. У режимі прямого ефіру взяло участь близько 200 учасників (ZOOM, YouTube).

Відкриття конференції відбулось за участі Кременя В.Г., президента Національної академії педагогічних наук України, доктора філософських наук, професора кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Кириченка М.О., ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти», члена-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, доктора філософії, професора кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО та Сафонова Ю.М., заступника директора Інституту модернізації змісту освіти, доктора економічних наук, професора під модеруванням Просіної О.В., завідувача кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидата педагогічних наук, доцента.

Пленарне засідання було присвячено представленню наукових розвідок, серед яких:

Інноваційні технології професійного розвитку фахівців (Сорочан Т.М., директор ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України);

Сценарії, підходи і моделі професійного розвитку освіти дорослих в країнах ЄС (Пуховська Л.П., професор кафедри філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор);

Реформа НУШ в умовах воєнного стану (Засєкіна Т.М., заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук);

Фахове зростання вчителя в історії української освіти (Міхно О.П.,директор Педагогічного музею України, доктор педагогічних наук).

Науково-практична конференція відбулась у форматі лінійки секційних доповідей:

Секція 1. Вітчизняні та зарубіжні концепції і технології професійного розвитку педагогів в умовах відкритої освіти.

Секція 2. Інформаційна безпека в умовах воєнного та поствоєнного стану.

Секція 3. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку фахівців.

Онлайн модераторами секцій 1 і 2 були професор Масол Л.М., доцент Самойленко О.О. та доцент Швень Я.Л. Модераторами секції 3 - доцент Просіна О.В., начальник відділу позашкільної освіти МОН Середницька А.Д. та старший викладач Шабала Ю.А.

Програму конференції, резолюцію, матеріали доповідей розміщено на сайті конференції: https://u.to/B8knHA

За підсумками роботи конференції до 30.09.2022 р. буде видано збірних наукових праць і стендових доповідей.

Відеозапис трансляції розміщено на YouTube каналі ДЗВО «Університет менеджменту освіти»:
https://youtu.be/_xjGspDUGxI; https://youtu.be/v_YQQ1g1ygU