ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України запрошує на навчання за державним замовленням (заочна форма навчання) для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, або ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Порядок прийому на навчання визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 та Правилами прийому для здобуття вищої освіти в Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» в 2022 році (http://umo.edu.ua/applicants/pravila-pritoma).

Звертаємо увагу, що в 2022 році спрощено процедуру вступу на навчання, зокрема скасовано проведення єдиного фахового ступного іспиту та єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Так, конкурсний відбір осіб на навчання на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти бакалавра здійснюється за результатом магістерського тесту навчальної компетентності, на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти магістра (спеціаліста) ‑ за результатом фахового вступного випробування з основ економіки, держави і права, що проводиться в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» дистанційно.

Навчання відбувається в рамках акредитованої освітньо-професійної програми 

«Публічне управління та адміністрування»

Навчання за бажанням вступників може також здійснюється і на умовах контракту
(http://umo.edu.ua/applicants/vartist-navsh).

З питань вступу можна звернутися до гаранта освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» – професора Дегтярьової Ії Олександрівни за тел. (+38) 095 882 00 37,
iyadeht@uem.edu.ua,
або відповідального секретаря Приймальної комісії Драгунової Віри Валентинівни за тел. (+38) 096 971 50 60, dragunowa.v@uem.edu.ua.

Запрошуємо всіх бажаючих здобути ступінь магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» в унікальному закладі вищої освіти Національної академії педагогічних наук, де підтримуються цінності студентоцентризму та обміну новітніми знання, – Університеті менеджменту освіти!