Підсумки проведення Дев’ятого всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти

Підсумки проведення Дев’ятого всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти

Дев’ятий всеукраїнський конкурс наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти,відповідно до розпорядження УВУПО № 1-рд від 13 лютого 2017 р. та розпорядження ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» № 4-р від 14 лютого 2017 р. проводився під егідою Консорціуму закладів післядипломної освіти із залученням закладів післядипломної освіти – членів Українського відкритого університету післядипломної освіти з метою забезпечення діяльності цих інститутів у єдиному науково-методичному просторі з метою підвищення рівня навчально-методичного і науково-методичного забезпечення освітньої діяльності закладів післядипломної освіти, а також сприяння професійному розвитку працівників системи післядипломної освіти у семи номінаціях:

 • монографії;
 • посібники;
 • методичні рекомендації;
 • дидактичні матеріали (опорні конспекти, робочі зошити, тощо);
 • спецкурси;
 • навчальні програми з навчально-методичним забезпеченням;
 • електронні ресурси навчання (електронні підручники, посібники, програми, дидактичні комп’ютерні ігри тощо).

Серед учасників зберігається стабільний інтерес до конкурсу, що підтверджується кількістю надісланих праць. Усього у 2017 р. на конкурс надійшло 54 праці з 17 областей України: Дніпропетровської – 1, Донецької – 1, Житомирської – 1, Запорізької – 1, Миколаївської – 1, Львівської – 1, Кіровоградської – 1, Чернігівської – 1, Закарпатської – 2, Луганської – 3, Полтавської – 3, Харківської – 3, Хмельницької – 4, Рівненської – 5, Тернопільської – 5, Київської – 8 (з них 3 від УМО), Черкаської – 13.

У 2017 р. на конкурс надійшли праці на кожну з запропонованих номінацій: посібники – 20, спецкурси – 10, монографії – 5, методичні рекомендації – 5, навчальні програми з навчально-методичним забезпеченням – 5, електронні ресурси навчання (електронні підручники, посібники, програми, дидактичні комп’ютерні ігри тощо) – 5, дидактичні матеріали (опорні конспекти, робочі зошити, тощо) – 4 праці.

Участь у конкурсі брав 121 автор. За фахом  28 з них – методисти, 22 − старші викладачі, 22 – доценти кафедр, 6 − завідувачі відділів, 15 − завідувачі кафедр, 5 – професори кафедр, 4 – проректори, 4 − завідувачі центрів, 4 − вчителі, 3 – заступники директора, 2 − ректора, 2 − завідувачі лабораторій, 1 – директор, 1 – викладач, 1 – провідний науковий співробітник. 1 – пенсіонер.

Вік учасників конкурсу коливається в межах від 26 до 79 років. А саме: до 30 років – 3 учасника; від 30 до 40 років – 20; від 40 до 50 років – 35; від 50 до 60 років – 41; старше 60 років – 20; не подали відомості про свій вік 2 учасники. Педагогічний стаж учасників коливається у межах від 2 до 54 років: до 10 років – 6 учасників; від 10 до 20 років – 30; від 20 до 30 років – 33; від 30 до 40 років – 36; 40 і більше років – 15; не подав відомостей про свій педагогічний стаж 1 учасник.

Серед авторів – 12 мають науковий ступінь доктора наук та 54 – кандидата наук. Крім того, 7 авторів мають вчене звання професора та 27 авторів вчене звання доцента, 1 автор –докторант та 1 автор – науковий кореспондент.

Відповідно до оновленого положення про конкурс, члени журі здійснювали аналіз форми та змісту поданих на конкурс матеріалів за критеріями, до яких внесли свої корективи та пропозиції окремо у кожній з номінацій. Для кожної з номінацій створювалась окрема експертна група, що включала 4–5 членів конкурсного журі. 

Аналізуючи подані конкурсні праці, можна відзначити різноманітність їх тематичного спрямування: попередження емоційного вигорання педагогів, розвиток методологічної культури та професійної етики, використання освітніх цифрових ресурсів, ІКТ у навчальному процесі, управління розвитком професійного навчального закладу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, методичні рекомендації щодо використання інституційного репозитарію як засобу підтримки розвитку освітнього середовища області тощо.

Більшість членів журі відзначають, що матеріали, подані на конкурс, можуть бути класифіковані як науково-методичні, методичні, інформаційні, довідкові. Відзначено наукову новизну та актуальність деяких робіт, а також якість та естетизм їх оформлення. Водночас члени журі виявили певні недоліки у деяких конкурсних роботах, зокрема, невідповідність назви роботи поданим матеріалам або неповне її розкриття; недотримання вимог до написання й оформлення науково-методичних матеріалів, некоректне використання наукових термінів та оперування науковими категоріями, використання застарілої літератури, відсутність інструкцій щодо використання цифрових ресурсів, відсутність необхідних для участі супровідних документів (рецензій, відомостей про автора тощо), а також відсутність наукової новизни та творчої авторської складової.

За результатами оцінювання конкурсних праць створено рейтинг за кількістю набраних балів у кожній з номінацій. Праці, які набрали найбільшу кількість балів у своїй номінації були запропоновані усім членам конкурсного журі для додаткового експертного оцінювання, за результатами якого визначені переможці та лауреати конкурсу.

Відповідно до рішення науково-методичної ради Університету менеджменту освіти (протокол № 5 від 21 листопада 2017 р.), на засіданні якої відбулося підведення підсумків Дев’ятого всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти та конкурсне журі висловлюють подяку всім авторам і ректорам (директорам) інститутів (академій) ППО за участь у конкурсі, за вагомий внесок у науково-методичне забезпечення в галузі післядипломної педагогічної освіти, а також вітає переможців та лауреатів конкурсу: 

 • У номінації «Монографії»: 

І місце – Берека В. Є., Бенеда Т. І., Білошицький С. В., Буймістер Л. В., Буряк В. Г., Вашеняк І. Б., Войтенко В. І., Войтович Г. І., Галас А. В., Гільберг Т. Г., Грицюк Н. Г., Гулеватий А. А., Гулько О. В., Гуменюк В. В., Дарченко Л. Г., Дацун О. А., Дрижал О. М., Дупляк Т. В., Зазуліна Л. В., Іова В. Ю., Каліночкіна Ю. М., Каратаєва М. І., Ковальська О. П., Кошка О. А., Кулик О. О., Максименко В. А., Маркова С. В., Мирна Л. А., Мітягіна С. С., Орловська Н. М., Павич Н. М., Пастернак О. В., Попик О. Ф., Пулатова Л. Й., Ребрина В. А., Саврій С. Г., Скрипник С. В., Соловей М. В., Сологуб О. С., Шевчишена О. В. Післядипломна педагогічна освіта в умовах децентралізації та модернізації: регіональний аспект (Хмельницька обл.);

І місце – Дегтярьова Г. А. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти (Харківська обл.);

ІІ місце – Журба М. А., Байдик В. В., Пагава О. В. Лабіринти віртуального: Тесей у пошуках Аріадни (Луганська обл.);

ІІІ місце – Гарькавець С. О. Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти (Луганська обл.);

ІІІ місце – Каракатсаніс Т. В., Корицька Г. Р., Курінна А. Ф., Лісіцін В. В., Пашков В. В., Путій Т. М., Сирцова О. М., Шацька Н. М. E-learning у теорії та практиці навчання суспільно-гуманітарних дисциплін (Запорізька обл.). 

 •  У номінації «Посібники»: 

І місце – Білошицький С. В., Мітягіна С. С. Соціологічні дослідження в шкільному колективі: функції, методи, організація проведення та інтерпретація результатів (Хмельницька обл.);

ІІ місце – Савонова Г. І. Уроки історії художньо-естетичного спрямування: всесвітня історія, історія України. 6 клас (Луганська обл.);

ІІ місце – Стоцька О. В. Наукові журнали та наукові комунікації в цифрову епоху: рекомендації для закладів системи післядипломної освіти України (Полтавська обл.);

ІІ місце – Калініченко І. О. Дивитися і бачити: путівник для батьків дітей із порушенням зору (Полтавська обл.);

ІІІ місце – Шевчишена О. В. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини у загальноосвітньому навчальному закладі (Хмельницька обл.).

ІІІ місце – Качан О. А. Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність закладів освіти (Донецька обл.). 

 • У номінації «Методичні рекомендації»: 

ІІ місце – Мельник С. А., Гезей О. М. Якісний урок у початковій школі (Харківська обл.);

ІІІ місце – Войтко В. В. Психолого-педагогічний супровід дітей із затримкою психічного розвитку (Кіровоградська обл.);

ІІІ місце – Олексюк О. Р., Олексюк В. П. Інституційний депозитарій як засіб підтримки розвитку освітнього середовища області (Тернопільська обл.). 

 • У номінації «Дидактичні матеріали»: 

ІІ місце – Войцях Т. В. Увага! Права дитини (Черкаська обл.);

ІІІ місце –Сотніченко І. І., Бобкова О. С., Панченко Т. Л. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Частина ІІІ. Фаховий модуль. (Київська обл.). 

 • У номінації «Спецкурси»: 

І місце – Сергеєва Л. М. Технології відстеження фахового успіху випускників професійних навчальних закладів (Київська обл.);

І місце – Безпоясний Б. С. Особливості вивчення робототехніки LegoMindstorms EV3 (Черкаська обл.);

ІІІ місце – Шпичак І. П. Попередження емоційного вигорання педагогів (Рівненська обл.);

ІІІ місце – Кондратюк С. Ю. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у педагогічних працівників (Черкаська обл.);

ІІІ місце – Cіренко А. Є., Ванько К. І. Формування соціально-фінансових уявлень у дітей старшого дошкільного віку (Черкаська обл.). 

 • У номінації «Навчальні програми з навчально-методичним забезпеченням»: 

І місце – Араджионі М. А., Палько Т. В., Рего Г. І., Романчак О. О. Регіональна програма з міжкультурної освіти дітей дошкільного віку «Український віночок. Закарпаття» та Пізнаємо рідний край разом (Закарпатська обл.);

І місце – Бондаренко О. А. Освітні вимірювання в діяльності сучасної школи: навчально-методичний комплекс для післядипломної освіти педагогічних працівників (Черкаська обл.);

ІІ місце – Артеменко Т. Б. Фахова підготовка практичного психолога системи освіти: навчально-методичний комплекс до змістового модуля освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації практичних психологів (Черкаська обл.). 

 • У номінації «Електронні ресурси навчання»: 

І місце – Халецька Л. Л. Поштовх (Розвиток загальнокультурної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти) (Полтавська обл.);

І місце – Лєснікова Ю. В. Організаційно-методичне забезпечення освітньо-інформаційного середовища навчального закладу на основі вільних програмних засобів (Черкаська обл.);

ІІ місце – Покришень Д. А. Використання власних програмних продуктів у підвищенні кваліфікації вчителів інформатики (Чернігівська обл.);

ІІІ місце – Осадчий І. Г., Матушевська О. В., Ткач В. А. Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2017/2018 навчальному році (Київська обл.). 

А також лауреатів конкурсу: 

За високу практичну цінність: 

Даниленко Л. І. Курс за вибором «Генетика з основами медичної генетики: методика викладання» (Черкаська обл.);

Дубровіна І. В. Методика організації самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (Київська обл.);

Козира В. М. Технологія розвитку критичного мислення у навчальному процесі (Тернопільська обл.);

Сергеєва Л. М., Лукіна Т. О., Красильник Ю. С., Пащенко О. В., Стойчик Т. І., Купрієвич В. О. Управління розвитком професійного навчання закладу: праксіологічні засади (Київська обл.);

Якухно І. І. Етика: духовні засади (Житомирська обл.). 

За вагомий внесок у національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку: 

Литвин І. М., Нікішенко Г. В. Національно-патріотичне виховання в логопедичній роботі дошкільного навчального закладу (Черкаська обл.).