Спільне засідання Ради ректорів (директорів)  Українського відкритого університету післядипломної освіти,  Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти  та працівників закладів освіти Луганської області

Спільне засідання Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти та працівників закладів освіти Луганської області

11–13 жовтня 2017 р. на базі Луганського обласного інституту післядипломної освіти відбулося спільне засідання Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти та працівників закладів освіти Луганської області «Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи освітніх закладів Луганської області». Організаційний та науково-методичний супровід заходу здійснював відділ науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО Університету менеджменту освіти спільно з Луганським обласним інститутом післядипломної освіти.

Участь у ньому взяли представники системи післядипломної освіти різних областей України: Віктор  Олійник, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ), Олена Отич, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ); Тамара Сорочан, директор Центрального ІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ); Наталія Гончаренко, завідувач відділу стратегій розвитку освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ); Надія Верченко, учений секретар Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Біла Церква); Олександр Пастовенський, проректор з науково-педагогічної роботи Житомирського ОІППО (м. Житомир); Микола Соловей, проректор з навчальної роботи Хмельницького ОІППО (м. Хмельницький); Юлія Бурцева, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Донецького ОІППО (м. Слов’янськ); Остап Бодик, в. о. ректора Донецького ОІППО (м.  Слов’янськ); Вʼячеслав Долід, проректор з науково-педагогічної роботи  Рівненського ОІППО (м. Рівне); Віктор Єжелий, заступник завідувача Центру організаційно-методичної роботи з керівними кадрами КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (м. Харків); Олена Замулко, завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій  КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради » (м. Черкаси).

До першої частини засідання, яке відбулось 11 жовтня на базі Луганської обласної державної адміністрації, долучилися Юрій Гарбуз, голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації; Ольга Лішик, заступник голови Луганської обласної державної адміністрації з питань соціальної та гуманітарної сфери; Юрій Стецюк, директор Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації; Ірина Цимбал, ректор Луганського ОІППО, та проректори інституту – Ольга КасьяноваАнатолій ДанильєвСергій Жерліцин.

Ректор Луганського ОІППО Ірина Цимбал розпочала роботу засідання. Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз ознайомив присутніх зі станом освіти на Луганщині й проектом підготовки та реалізації проекту університетського кампусу «Університет майбутнього» – інноваційної моделі нового студентського містечка. Було зауважено, що створення на Луганщині такого університету надасть можливість під одним дахом об’єднати переміщені вищі навчальні заклади III–IV рівнів акредитації, запровадити сучасну й ефективну систему вищої освіти області. Також очільник області зупинився на питаннях підготовки вчителів. «Нам дуже потрібні патріотичні вмотивовані професійні вчителі. Це питання не просто якості освіти. Це питання загальнонаціональної ваги. У руках і серці вчителя ключ до майбутнього України», – зауважив Юрій Гарбуз.

Президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», керівник проекту Віктор Олійник розповів про впровадження в навчання дітей та вчителів нових ІТ у рамках Всеукраїнського експерименту за темою «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями Microsoft» на 2017–2021 роки (науковий керівник – заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор Юрій Завалевський). Як зауважив Віктор Олійник, Луганщина – перший регіон України, який долучився до експерименту. Наразі його учасниками є ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

«Робота Консорціуму закладів післядипломної освіти допоможе кожному вчителю, що працює повсякчас поповнювати свої знання. Кожен заклад післядипломної освіти має свої напрацювання, тому потрібно за допомогою ІТ зробити так, щоб педагоги Львівщини користувалися доробками педагогів і науковців Луганщини та інших областей», – наголосив президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти».

Під час засідання обговорено питання якості підготовки нового вчителя як агента змін, ефективності організації освітнього процесу, оновлення Луганщини та зміни суспільної свідомості. Зокрема, учасники засідання обговорили основоположні принципи реформування системи післядипломної педагогічної освіти в Україні відповідно до положень нового Закону України «Про освіту».

12 жовтня в рамках поїздки Луганщиною члени Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти разом з директором Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації Юрієм Стецюком, керівництвом, викладачами та методистами Луганського ОІППО відвідали експериментальні заклади освіти Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного.

Кожен навчальний заклад радо вітав гостей та ділився власними досягненнями в упровадженні того чи іншого експерименту:

Після відвідування експериментальних освітніх закладів гості завітали до Луганського ОІППО, на базі якого продовжувалося спільне засідання Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти та працівників закладів освіти Луганської області «Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи освітніх закладів Луганської області».

Розпочав засідання зі слів привітання директор Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Юрій Стецюк.

Президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», голова Ради ректорів/директорів УВУПО, ректор Університету менеджменту освіти Віктор Олійник та ректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ірина Цимбал виступили з доповіддю про реалізацію п. 74 Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2017–2020 рр. щодо проведення всеукраїнського експерименту за темою «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна» (керівник – Віктор Олійник).

Про результати роботи тимчасового творчого колективу УВУПО щодо реалізації пілотного проекту з підготовки вчителів початкових класів до впровадження Концепції Нової української школи розповіла керівник проекту, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Юлія Бурцева.

Проректор з наукової роботи Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Касьянова зазначила, що науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи освітніх закладів Луганської області дає змогу поєднувати працю науково-педагогічних співробітників, які здійснюють наукове керівництво експериментами регіонального рівня, з максимальною практичною орієнтацією напрацювань, поєднанням наукових ідей, теоретичних положень з педагогічною практикою. Педагогічні колективи сьогодні активно апробують вітчизняні й зарубіжні освітні технології, створюють авторські школи, розробляють та впроваджують в освітній процес навчальні програми, методики, технології тощо.

Фінальна зустріч членів спільного засідання Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, Науково-методичної ради Університету менеджменту освіти та працівників закладів освіти Луганської області «Науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи освітніх закладів Луганської області» відбулася 13 жовтня.

На порядку денному розглядались актуальні та важливі для діяльності УВУПО питання. Про схвалення нормативних документів з підвищення кваліфікації працівників освіти, розроблених тимчасовим творчим колективом УВУПО з підготовки нормативно-правових документів у галузі освіти (Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників; Стандарту професійної діяльності викладача системи освіти дорослих (андрагога); Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів післядипломної педагогічної освіти в частині підвищення кваліфікації фахівців освітньої галузі) доповіла директор ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Тамара Сорочан. 

Президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», голова Ради ректорів/директорів УВУПО, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Віктор Олійник ознайомив присутніх із системою розроблення механізмів урахування результатів неформальної освіти в процесі підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівних кадрів освіти.

Про відкриття нових лабораторій УВУПО на громадських засадах та про результати виконання ними науково-дослідних робіт за темами: «Підготовка конкурентоздатного фахівця в умовах післядипломної освіти» проблем педагогіки і психології післядипломної освіти (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент О. А. Філь); «Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти» лабораторії психології професіоналізму (науковий керівник –  доктор психологічних наук, професор О. І. Бондарчук); «Теоретичні та методичні засади застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти» лабораторії систем відкритої освіти (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л. Л. Ляхоцька) звітувала виконавчий директор ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», виконавчий директор УВУПО, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків Університету менеджменту освіти Олена Отич. 

Крім того, виконавчий директор ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» подала присутнім інформацію про результати І етапу оцінювання робіт, поданих на Всеукраїнський конкурс наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти; наповнення платформи УВУПО «Освіта в Україні»; упровадження результатів реалізації українсько-австрійського проекту «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні» (виконавці: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Педагогічний інститут Штирії (Австрія) та Проектне Бюро «КультурКонтакт Австрія» Міністерства освіти Австрії, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів); створення кафедри ЮНЕСКО «Інноваційний розвиток післядипломної освіти у ХХІ столітті»; участь у міжнародній науковій конференції «Внесок людського потенціалу в регіональний розвиток – 2017» (м. Подгайськ, Республіка Словенія); участь УВУПО в підготовці Ювілейного енциклопедичного видання НАПН України та формування редакційного портфелю УВУПО.