Відбулася Конференція Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти»

Відбулася Конференція Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти»

7 грудня 2017 р. у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася конференція Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» на чолі з Президентом ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» академіком Олійником Віктором Васильовичем.

Організаційно-технічний супровід засідання забезпечували працівники відділу науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» академік Олійник Віктор Васильович урочисто привітав усіх учасників конференції, побажав творчої, активної участі у роботі конференції, підкреслив продуктивну діяльність робочої групи Українського відкритого університету післядипломної освіти під керівництвом Т. М. Сорочан, працівників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, інших науково-педагогічних працівників обласних ІППО, які разом підготували нормативно-правові документи для закладів післядипломної освіти, що є надзвичайно необхідними для подальшого розвитку системи післядипломної освіти.

У конференції брали участь: в. о. ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Кириченко Микола Олексійович, доктор філософії, професор; директор ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор; проректор з науково-педагогічної роботи КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»Рябоконь Ольга Володимирівна, кандидат географічних наук; ректор Волинського ІППО Олешко Петро Степанович, кандидат історичних наук, доцент; в. о. ректора Донецького ОІППО Бодик Остап Петрович, кандидат філологічних наук, доцент; проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Донецького ОІППО Бурцева Юлія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент; ректор КЗ «Житомирський ОІППО» Смагін Ігор Іванович,доктор педагогічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент;проректор з навчально-методичної роботиЗапорізького ОІППОЧернікова Людмила Антонівна,кандидат педагогічних наук, доцент; ректор Івано-Франківського ОІППО Зуб’як Роман Миколайович,кандидат педагогічних наук; ректорПолтавського ОІППО ім. М. В. Остроградського Зелюк Віталій Володимирович,кандидат педагогічних наук, доцент; проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського ОІППО Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент; ректор КЗ «Сумський ОІППО» Нікітін Юрій Олександрович, доктор історичних наук, доцент; директорТернопільського ОКІППО Петровський Олександр Миколайович, кандидат історичних наук; ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» Покроєва Любов Денисівна, кандидат педагогічних наук, доцент; ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради»Зубко Анатолій Миколайович, доктор філософії, професор; проректор Хмельницького ОІППО Очеретянко Віктор Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник; ректор КНЗ «Черкаський ОІПОПП Черкаської обласної ради» Чепурна Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент; директор ІППО Чернівецької області Білянін Григорій Іванович, кандидат педагогічних наук; завідувач сектора координації діяльності регіональних навчальних закладів ППО ДНУ «ІМЗО» МОН України Гончаренко Наталія Миколаївна,кандидат психологічних наук.

На конференцію було запрошено заступника директора ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Оліфіру Ларису Миколаївну, кандидата педагогічних наук, доцента; завідувачів кафедр Інституту, зокрема: Бондарчук Олену Іванівну, доктора психологічних наук, професора (кафедра психології управління); Сидоренко Вікторію Вікторівну, доктора педагогічних наук, професора (кафедра філософії і освіти дорослих); Любченко Надію Василівну, кандидата педагогічних наук, доцента (кафедра державної служби та менеджменту освіти); Касьяна Сергія Петровича, кандидат педагогічних наук, доцент (кафедра систем відкритої освіти та ІКТ).

Першим на порядку денному було питання «Про схвалення проектів нормативно-правових документів, підготовлених робочою групою Українського відкритого університету післядипломної освіти (керівник: Сорочан Т. М.) спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (Сафонов Ю. М.). Доповідач Сорочан Т. М. подякувала членам робочої групи, що розробили «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», наголосила, що завдяки творчим зусиллям, професіоналізму, конструктивному підходу до проблем підвищення кваліфікації науково-методичних, педагогічних працівників було завершено роботу над цим Положенням. Сорочан Т. М. розкрила мету та основний зміст документа, наголосила на його актуальності та новизні.

Члени Консорціуму одностайно схвалили Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників та рекомендували подати його для подальшого розгляду до МОН та НАПН України.

На конференції також активно обговорювався проект Положення про регіональний (обласний) заклад післядипломної педагогічної освіти. За результатами дискусії членами Конференції ухвалено рішення продовжити роботу над документом, внести до нього зміни, уточнення і доповнення відповідно до нового закону України «Про освіту», положень концепції «Нової української школи», інших нормативно-правових документів.

Другим на порядку денному висвітлено питання «Про створення та організацію проектного офісу в складі ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти». Доповідач Н. М. Гончаренко розкрила мету, зміст, організацію проектного офісу, дала чіткі відповіді на всі запитання членів Консорціуму, підкреслила своєчасність та актуальність проектної діяльності в сучасних умовах. Крім того, Н. Гончаренко звернула увагу учасників конференції на те, що функціонування проектного офісу у складі ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» сприятиме активізації діяльності та зміцненню зв’язків закладів післядипломної освіти як в Україні, так і за її межами, наголосила, що спільна робота над проектами важливий крок для подальшої співпраці з освітянськими установами Європи.

Члени Консорціуму вирішили створити проектний офіс у складі ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» та одноголосно затвердили Положення про проектний офіс.

З третього питання «Про прийняття до складу ВГО «Консорціум закладів післядипломної педагогічної освіти» як іноземного члена Східноєвропейської асоціації розвитку (Словацька Республіка, м. Підгайська, п. Затько Й.) та з четвертого питання «Про прийняття до складу ВГО «Консорціум закладів післядипломної педагогічної освіти» як іноземного члена Фундації Сentral European Academy Studies and Certification (CEARSC) (Республіка Польща, п. Смолінський М. В.) заслухалиВ. В. Олійника, який повідомив, що подано дві заяви з проханням прийняти до складу ВГО «Консорціум закладів післядипломної педагогічної освіти». Він підкреслив, що ДВНЗ »Університет менеджменту освіти» та інші заклади ППО плідно співпрацюють, розробляють численні проекти з проблем освіти дорослих та мають спільні наукові праці. Члени Консорціуму одноголосно проголосували за прийняття до складу Консорціуму вищезазначених іноземних освітніх установ.

На конференції були також вирішені й організаційні питання, зокрема про задоволення прохання О. М. Отич, виконавчого директора ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» доктора педагогічних наук, професора про звільнення із займаної посади та обрання на посаду виконавчого директора О. М. Жебровського, голову профспілки ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».