ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» В РАМКАХ ЗАСІДАННЯ РАДИ РЕКТОРІВ (ДИРЕКТОРІВ) УКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» В РАМКАХ ЗАСІДАННЯ РАДИ РЕКТОРІВ (ДИРЕКТОРІВ) УКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

З метою обговорення актуальних проблем нормативно-правового забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти в умовах освітньої реформи Університетом менеджменту освіти НАПН України спільно з Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 24 лютого 2017 року проведено круглий стіл за темою «Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти».

Організаційний та науково-методичний супровід заходу здійснював Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (директор – Сорочан Т. М.) спільно з відділом науково-методичного забезпечення та координації діяльності закладів ППО (завідувач – Науменко А. С.). Технічний супровід – навчально-методичний центр організації дистанційного навчання (директор – Савченко В. Ю.).

Захід відбувся в рамках програми засідання Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти Консорціуму закладів післядипломної освіти під головуванням Олійника Віктора Васильовича – ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», президента ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», голови Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти, першого заступника голови Громадської ради освітян і науковців України. 

У роботі круглого столу брали участь:

 • члени Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, а саме: Кремінь Тарас Дмитрович – народний депутат України, голова підкомітету з питань науки і освіти комітету Верховної Ради України; Чижевський Борис Григорович – завідувач сектора з питань науки і освіти комітету Верховної Ради України;
 • керівники структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України (Шаров Олег Ігорович – директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України; Науменко Григорій Григорович – начальник відділу по роботі з закладами ППО Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України; Лисенко Ігор Едуардович – головний спеціаліст відділу педагогічної і післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України);
 • члени Ради ректорів (директорів) УВУПО (Отич Олена Миколаївна –проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, виконавчий директор ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти», виконавчий директор УВУПО; Олешко Петро Степанович – ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти; Бодик Остап Петрович – в. о. ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Смагін Ігор Іванович – ректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Гура Тетяна Євгенівна – в. о. ректора Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Зуб’як Роман Миколайович – ректор Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Цимбал Ірина Іванівна – ректор Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;  Зелюк Віталій Володимирович – ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. Остроградського; Черній Алла Леонідівна – в.о. ректора Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Зубко Анатолій Миколайович – ректор Херсонської академії неперервної освіти; Чепурна Наталія Миколаївна – ректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників; Вітюк Валентина Василівна – проректор з наукової роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти; Швидун Віктор Миколайович – проректор з науково-педагогічної роботи Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Бурцева Юлія Олександрівна – проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Очеретянко Віктор Іванович – перший проректор Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти; Соловей Микола Васильович – проректор з навчальної роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної освіти; Задорожна Любов Кирилівна – заступник директора Одеського обласного інституту удосконалення вчителів; Грицай Сергій Михайлович – проректор з наукової роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти); 
 • керівні працівники ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (Кириченко Микола Олексійович – перший проректор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Сорочан Тамара Михайлівна – директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»);
 • представники Національної академії педагогічних наук України (Горова Олена Олександрівна – завідувач лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України);
 • члени Громадської ради освітян і науковців України, члени робочої групи Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України щодо підготовки до 2-го читання проекту Закону України «Про освіту», науково-педагогічні й педагогічні працівники ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та закладів післядипломної педагогічної освіти  України.

Член робочої групи Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України щодо підготовки до 2-го читання проекту Закону України «Про освіту», ректор Житомирського інституту післядипломної педагогічної освіти, Смагін Ігор Іванович поінформував учасників круглого столу про стан підготовки проекту Закону України «Про освіту».      Учасники круглого столу дискутували з приводу сутності, функцій, завдань і принципів післядипломної освіти у проекті Закону України «Про освіту», статусу закладів післядипломної педагогічної освіти у нормативно-правових актах у галузі освіти, атестації/акредитації закладів післядипломної педагогічної освіти, уточнення змісту Положення про обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, нормативно-правових актів у галузі післядипломної педагогічної освіти, що потребують першочергового розроблення у контексті оновлення освітнього законодавства.

Зважаючи на вищезазначене, учасники круглого столу зазначили, що основна мета реформування системи післядипломної освіти фахівців, зокрема керівних кадрів освіти, педагогічних і науково-педагогічних працівників, полягає в забезпеченні їхнього безперервного професійного розвитку відповідно до вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців та ключових стейкхолдерів, а також у задоволенні освітніх потреб особистості споживача освітньої послуги та, як результат, підтримали таке звернення:

 

До Міністерства освіти і науки України

Порушити клопотання щодо таких заходів:

 • внесення до Закону «Про освіту», а також до Закону «Про освіту дорослих/післядипломну освіту», розроблення якого розглядається в перспективі, визначення поняття, завдань, принципів, функцій післядипломної освіти;
 • закріплення статусу закладів післядипломної педагогічної освіти з урахуванням того, що вони здійснюють підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою, отже, потребують кадрового, матеріального, іншого ресурсного забезпечення на відповідному рівні;
 • закріплення статусу науково-педагогічних працівників, які працюють у закладах післядипломної педагогічної освіти, на рівні науково-педагогічних працівників у системі вищої освіти, а також унормування створення та функціонування кафедр як основних структурних підрозділів зазначених закладів;
 • урахування особливостей функціонування закладів післядипломної педагогічної освіти під час визначення ліцензійних умов, порядку проведення акредитації/атестації зазначених закладів.

До Національної академії педагогічних наук України

Внести пропозиції щодо консолідації наукових досліджень, які можуть бути покладені в основу нормативно-правового забезпечення післядипломної освіти, а саме:

 • обґрунтування теоретичних засад професійного розвитку фахівців із вищою освітою впродовж перебігу кар’єри;
 • узагальнення закономірностей управління закладами післядипломної освіти;
 • визначення особливостей професійної діяльності андрагогів у системі післядипломної освіти.

До Українського відкритого університету післядипломної освіти

Спрямувати діяльність УВУПО на ініціювання та розроблення переліку таких документів:

 1. Закон України про освіту дорослих/післядипломну освіту, де визначити:
 • правові засади безперервного професійного розвитку керівних кадрів, фахівців з вищою освітою різних галузей, науково-педагогічних та педагогічних працівників тощо;
 • вимоги до формальної післядипломної освіти/підвищення кваліфікації, а також до визнання/сертифікації результатів неформальної та інформальної післядипломної освіти/підвищення кваліфікації;
 • статус, значення проходження курсів підвищення кваліфікації для професійної кар’єри фахівців різних галузей;
 • вимоги до закладів, установ, організації, які здійснюють післядипломну освіту/підвищення кваліфікації, порядок їх ліцензування, акредитації та/або атестації;
 • статус закладів, які здійснюють післядипломну освіту/підвищення кваліфікації, а саме: якого типу вони мають бути (університет, академія, інститут, центр, курси тощо), які з них і за яких умов набувають статусу закладу вищої освіти (для навчальних закладів, які здійснюють освітні послуги тільки з підвищення кваліфікації);
 • розвиток інфраструктури післядипломної освіти/підвищення кваліфікації;
 • створення освітніх та освітньо-виробничих кластерів для післядипломної освіти/підвищення кваліфікації фахівців різних галузей;
 • вимоги до педагогічних та науково-педагогічних кадрів, які працюють у системі підвищення кваліфікації на постійній основі;
 • вимоги до педагогічних та науково-педагогічних кадрів, які можуть залучатися як висококваліфіковані спеціалісти до освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації та їхні права (можливість викладати за рахунок робочого часу, встановлення оплати праці на рівні доцента тощо);
 • права суб’єктів післядипломної освіти/підвищення кваліфікації, зокрема, право слухачів на збереження заробітної плати на період проходження курсів підвищення кваліфікації, користування бібліотекою навчального закладу тощо.
 1. Концепція і стратегія розвитку післядипломної освіти/підвищення кваліфікації керівних кадрів, фахівців з вищою освітою різних галузей.
 2. Стандарт післядипломної освіти/підвищення кваліфікації керівних кадрів, фахівців з вищою освітою різних галузей, науково-педагогічних та педагогічних працівників, робітничих кадрів тощо з конкретизацією компетентностей та вимог до результатів навчання.
 3. Положення про післядипломну освіту/підвищення кваліфікації або організацію освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації, у якому визначити:
 • обсяг навчального часу для підвищення кваліфікації за різними формами навчання (денною, заочною, дистанційною);
 • різні моделі проведення курсів підвищення кваліфікації (з відривом від робочого місця, на робочому місці, «організація, яка навчається», пролонгована, накопичувальна моделі тощо.)
 • порядок розроблення та затвердження, структуру навчальних планів та освітніх програм післядипломної освіти/підвищення кваліфікації, зокрема, виокремлення державного компонента (з урахуванням вимог Стандарту), пропозицій навчального закладу та запиту замовників і стейкхолдерів.
 • умови визнання результатів формальної, неформальної та інформальної освіти;
 • орієнтовний перелік методів та технологій післядипломної освіти/підвищення кваліфікації, зокрема, інтерактивних (лекція, семінар, тренінг, дискусія, конференція, кейс-метод, квест, воркшоп, майстер-клас тощо).
 1. Положення про Заклад (структурний підрозділ) післядипломної освіти/підвищення кваліфікації.

Крім цього учасниками круглого столу було висловлено пропозицію щодо внесення змін до всіх документів стосовно норм часу, організації освітнього процесу тощо за дистанційною формою навчання з урахуванням сучасних тенденцій поширення е-освіти.

На засіданні Ради ректорів (директорів), що відбулося пообіді, було розглянуто та схвалено низку важливих для функціонування УВУПО питань, а саме: звіт про роботу Українського відкритого університету післядипломної освіти у 2016 році, результати роботи тимчасових творчих колективів та робочих груп УВУПО у 2016 році, затверджено календарний план роботи УВУПО на 2017 рік, розпочато роботу з розроблення механізму друкування статей науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів ППО – членів УВУПО у періодичних виданнях УВУПО на пільгових засадах, а також з доопрацювання форми наповнення електронно-інформаційної платформи УВУПО.