ВИПУСК 10(39) 2019

 Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Василь Базелюк. Управління професійною кар’єрою науково-педагогічних працівників у закладі вищої освіти

Алла Гафіяк. Оцінювання рівня сформованості компетентностей майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій

Віктор Гриженко. Принципи розвитку фахових компетентностей викладачів загальнотехнічних дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах методичної роботи

Андрій Єрмоленко. Вплив глобальних цивілізаційних трансформацій на формування вимог до післядипломної освіти в Україні

Ганна Зварич. Теоретико-методологічні проблеми моніторингу якості освіти

Станислав Иваненко. Методологическая основа концепции контроля изучения иностранных языков студентами неязыковых специальностей

Ганна Ткачук. Навчальний посібник як важлива складова навчально-методичного комплексу із загальної хімії

Василь Федорець. Співвідносний розвиток здоров'язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури та здорового способу життя у дзеркалі елліністичної традиції пайдеї