ВИПУСК 15(44) 2021

 Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Андрощук Ірина, Віролайнен Оксана. Теоретико-методологічні основи організації змішаного навчання у закладі загальної середньої освіти
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-10-24

Близнюк Валентин. Проблеми теорії і методики професійної підготовки майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності збройних сил України в умовах бакалаврату
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-25-47

Богданов Євген. Підготовка керівного складу у сфері цивільного захисту у 1980–2020 роках
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-48-63

Борзик Олена. Критеріальний апарат дослідження сформованості гармонійних міжособистісних відносин майбутніх учителів початкових класів
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-64-77

Воскобойнікова Галина, Довжук Вікторія, Коновалова Людмила, Косяченко Костянтин. Проектування вдосконалення змісту формування компетентності фармакоекономічного обґрунтування раціональної фармакотерапії у процесі професійної підготовки магістрів фармації
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-78-93

Докторович Валерія. Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти як педагогічна проблема
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-94-112

Дубініна Оксана, Бурлаєнко Тетяна, Добровольський Віктор. Особливості впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-113-140

Зубко Віта. Результати діагностики готовності майбутніх психологів до професійної мобільності
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-141-163

Колодько Інна. Імплементація досвіду Швеції з формування у підлітків готовності до екологічної діяльності в позашкільну освіту України
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-164-178

Любива Віталіна. До проблеми формування іншомовної фонетичної компетентності у дітей дошкільного віку
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-179-192

Молчанюк Ольга. Взаємодія сім’ї та школи як важлива умова ефективності виховного процесу
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-193-205

Молчанюк Ольга, Пальчик Оксана. Проєктна діяльність – перспективна складова освітнього процесу
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-206-219

Олійник Віктор. Концептуальні підходи щодо розвитку Університету менеджменту освіти в умовах освітніх змін
https://doi.org/10.32405/2218-7650-2021-15(44)-220-238