ВИПУСК 2(31) 2016

 Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Гончаренко М. С., Кабацкая Е. В., Мельникова А. В., Старосельская Ю. И.  Практическое применение ноосферной методики преподавания в общеобразовательной школе

Давидова О. В. Емпіричне дослідження стереотипів у діяльності вчителя

Заславська С. І. Інноваційна діяльність педагога професійної школи

Киричук В. О. Особливості запровадження системи проектного управління освітнім процесом в умовах післядипломної педагогічної освіти

Кочерга Є. В. Визначення структури здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів хімії

Красейко Ізабелла. Розвиток нового для Польщі професійного напряму – асистент родини

Лутаєва Т. В. Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Володимира Фавра

Mirowska Mariola. Advantages and disadvantages of organizational culture of educational institutions

Нежинцева Л. П. Моніторинг як інструмент для виявлення здоров’яспрямованої діяльності навчального закладу

Ситников О. П. Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти

Faramarzov Azer Suratulla oglu. Idioms in modern english and their explanation ways

Шварп Н. В., Фесенко В. Ю. Психологічний клімат як умова організації підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів