ВИПУСК 9(38) 2019

Завантажити випуск повністю (PDF)

ЗМІСТ

Віктор Гладуш. Тенденції розвитку форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні 

Андрій Єрмоленко. Перспективи розвитку вітчизняної моделі освіти дорослих в контексті соціокультурних трансформацій

Ганна Зварич. Критерії моніторингу освітнього процесу та досвід управління його якістю у християнській школі для дівчат 

Алла Літкевич. Конкурентоспроможність закладу загальної середньої освіти: управлінський аспект 

Алевтина Молчанова, Вікторія Купрієвич. Підвищення кваліфікації як фактор компетентнісного зростання керівних кадрів професійної освіти 

Олена Овадюк. Наукові основи розвитку критичного мислення керівника закладу загальної середньої освіти в системі післядипломної педагогічної освіти України 

Петро Олешко, Неля Кінах. Структура управлінської компетентності керівника освітнього закладу в системі післядипломної педагогічної освіти

Олена Онаць,  Михайло Топузов. Управління самоосвітою вчителя як пріоритетною формою саморозвитку професійної компетентності в опорному закладі освіти 

Василь Федорець. Конвергентна концепція компетентності як спосіб для розкриття феноменології буття в здоров’язбережувальній діяльності вчителя фізичної культури