РЕЗУЛЬТАТИ діяльності лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера УВУПО (на громадських засадах) за І півріччя 2017 р.

Упродовж І півріччя 2017 р. науково-дослідна робота Лабораторії була спрямована на розроблення теоретичних і практичних аспектів професійного розвитку сучасного освітнього менеджера в контексті державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні.

В межах науково-дослідної роботи Лабораторії кафедра державної служби та менеджменту освіти співпрацює з науковцями регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, управліннями освіти та міських рад Київської, Волинської та Миколаївської областей, науково-методичними центрами, директорами загальноосвітніх та професійно-технічних закладів.

Упродовж І півріччя 2017 р. учасниками Лабораторії було проведено таку роботу:

 1. Доцентом кафедри Н.В. Любченко, канд. пед. наук, доцентом, на засіданні науково-методичної ради Університету менеджменту освіти 24 січня 2017 р. під час підготовки та обговорення питання «Основні напрями розвитку регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників» запропоновано з метою подальшого об’єднання зусиль установ-партнерів УВУПО з реалізації  інноваційних  проектів  в межах Всеукраїнської школи новаторства створити  Координаційний центр розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників (на громадських засадах). 
  Н. В. Любченко спільно з Н.І. Білик, професором кафедри педагогічної майстерності Полтавського ОІППО ім. М.В. Остроградського, доктором пед. наук, доцентом, та відділом науково-методичного забезпечення УМО підготовлено проект листа УВУПО «Про діяльність Координаційного центру розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у 2017–2020 роках», проект положення про Координаційний центр розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які за дорученням виконавчого директора Консорціуму закладів ПО, УВУПО О. М. Отич надіслано закладам ППО, членам Українського відкритого університету післядипломної освіти, та запропоновано його обговорити та надати пропозиції щодо регіональних координаторів зазначеного напряму роботи.  
 2. 10 лютого 2017 р. проведено перше спільне засідання учасників науково-дослідної лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера. Засідання проводилось в режимі відеоконференції, в межах якої відбулось обговорення концепції, програми та методики науково-дослідної роботи Лабораторії та було уточнено проведення спільних заходів учасників Лабораторії на 2017 рік.
 3. На I Міжнародному освітньому форумі «Нова українська освіта. Створюємо сенси разом» (м. Харків, 2–3 березня 2017 р.). доцентом кафедри Н. В. Любченко презентовано діяльність Лабораторії та проведено майстер-клас «Методологія і практика професійного розвитку сучасного освітнього менеджера (творча лабораторія)».
 4. У межах роботи лабораторії за напрямом розвитку Всеукраїнської, регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників 6 квітня 2017 р. організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію на тему «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи». Організатори заходу були ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», які є членами Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» та Українського відкритого університету післядипломної освіти, а також Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. Від кафедри ДСМО у конференції взяли участь Діденко Н.Г., Любченко Н.В., Зінчук Н.А., Купрієвич В.О., Пахомова М.В., з доповідями виступили Н. Г. Діденко та Н. В. Любченко. За підсумками інтернет-конференції підготовлено е-збірник матеріалів.
 5. Проведено науково-практичну конференцію «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» (6 квітня 2017 р., м. Кривий Ріг), організаторами якої виступили Національна академія педагогічних наук україни, департамент освіти і науки дніпропетровської облдержадміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в дніпропетровській області, публічне акціонерне товариство «криворізький залізорудний комбінат» криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей.
 6. 20 червня 2017 р. проведено інтернет-форум «Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в умовах розбудови нової української школи»,  організаторами якого є Консорціум закладів післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Напрямами роботи інтернет-форуму стали: управління професійним розвитком фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти; професійне вдосконалення керівників установ освіти,навчальних закладів в умовах децентралізації освіти; науково-методичний супровід діяльності всеукраїнської, регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіти. 

Наукові статті:

 1. Купрієвич В.О. Формування інформаційної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу в кризових умовах / В.О.Купрієвич // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (24 березня 2017 року) / За заг. ред. О.Г. Льовкіної, Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. – 184 с. – С. 70-76.
 2. Любченко Н. В. Технологія дисемінації в системі підвищення кваліфікації менеджера освіти на основі кластерного підходу / Н. В. Любченко // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири : збірник наукових праць В. П. Андрущенко (голова), В. П. Бех, О. В. Олейнікова, Л. М. Калініна, Н. В. Крохмаль, В. В. Олійник, О. М. Онаць, З. В. Рябова, Т. М. Сорочан, О. М. Топузов, Г. М. Торбін, Я. О. Чепуренко; МОН України; НАПН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. — С. 92–96.
 3. Любченко Н. В. Освітній кластер: дефініція та ресурс інтеграції освіти,  науки та бізнесу / Н. В. Любченко // Методичний вісник (спецвипуск) / Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей; ред. рада : Л.М. Сергеєва [та ін.]. — Кр. Ріг, 2017. — С. 28–31.
 4. Любченко Н. В.  Потенціал освітнього кластера як ресурс інноваційного розвитку системи освіти в умовах суспільних трансформацій / Н. В. Любченко // Післядипломна освіта в Україні. — 2017. — № 1. — С. 84–91.

Тези:

 1. Зінчук Н.А. Компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації керівних кадрів знз в умовах реалізації Концепції нової української школи / Н.А. Зінчук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» 6 квітня 2017 р., Харків-Київ. – 2017. (готується до друку – стаття у редакції).
 2. Красильник Ю. С. Розвиток управлінської компетентності керівників професійних навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації / Ю. С. Красильник // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб.  матеріалів міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, 23-24 лютого 2017 р.) / Ю. С. Красильник. – К. : Міленіум, 2017. – С. 183–185. – 0,13 авт. арк.
 3. Купрієвич В.О. Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2017 р., м. Одеса) – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 20167– 180 с. (С.170-173).
 4. Любченко Н. В. Освітній кластер: дефініція та ресурс інтеграції освіти,  науки та бізнесу / Н. В. Любченко // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. — С. 63–66.
 5. Любченко Н. В. Кар'єра: дефініція та актуальність дослідження у сфері освіти дорослих : тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: теорія, історія, технології» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 28 квітня 2017 р.)  / Н. В. Любченко // Режим доступу: https: ppo.mk.ua/mod/page/view.php?id=3563