Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 1(30) 2016

 

ЗМІСТ

O. Bondarchuk. Professional deformations of heads of educational organizations: content and ways of their prevention

Гельбак А. М. Становлення підлітка в умовах трансформаційного періоду 

Грубі Т. В. Концептуальні підходи до дослідження перфекціонізму особистості 

Давидова О. В. Специфіка педагогічної діяльності вчителя та особливості її розвитку

Євстаф’єва І. Г. Психологічна культура як інтегративна характеристика особистості та запорука розвитку творчого мислення у підлітків

Кононець М. О. Ґендерні особливості прояву професійної моральності підприємцями

P. Lushyn. Rediscovery of EMDR: integration into an ecopsychological perspective

Мусаелян О. М. Ґендерно-вікові та організаційно-професійні особливості схильності студентської молоді до аутоагресивної поведінки

Руденко С. В. Особливості очікувань студентів у системі післядипломної освіти

Сняданко І. І. Діагностика умов навчання в університеті

Соломка Т. М. Експлікація особистісних якостей студентів у процесі професійної самоідентифікації