Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 11(40) 2020

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГІЯ

Богдан Бортун. Системний аналіз конструктивної конфліктності особистості  
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-11(40)-10-27)

Олександра Брюховецька. Результати апробації системи організаційно-психологічного супроводу процесу формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-11(40)-28-47)

Наталія Волянюк, Георгій Ложкін, Андрій Колосов. Предиктори професійної деформації особистості в спорті 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-11(40)-48-63)

Наталія Довгань. Категорія контексту життєдіяльності поколінь: соціокультурний аспект 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-11(40)-64-79)

Наталія Левшенюк. Програма розвитку особистісної готовності викладача післядипломної педагогічної освіти до діяльності в умовах змін 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-11(40)-80-95)

Алла Москальова, Максим Москальов. Розвиток психологічної культури керівників закладів загальної середньої освіти для їхнього особистого благополуччя 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-11(40)-96-112)

Лариса Шикер. Психологічна технологія активізації особистісного саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-11(40)-113-126)

ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ

Лідія Попович. Використання субмоделі управління ресурсним забезпеченням опорних закладів освіти 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-11(40)-127-143)

Зінаїда Смутчак. Генезис та особливості регулювання міграційного руху населення
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-11(40)-144-164)

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Ніна Діденко. Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності викладачів у контексті модернізації вищої освіти 
(https://doi.org/10.32405/2522-9931/2522-9958-2020-11(40)-165-178)