Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Соціальні та поведінкові науки» Випуск 16(45) 2021

 

ЗМІСТ

ПСИХОЛОГІЯ

Guliyeva Shahnaz. Psychological issues of influence of aggressive behavior on interpersonal relationships of young people
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-10-24

Литвиненко Олена. Специфіка поведінкових проявів підлітків у контексті їх особистісного становлення
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-25-40

Меленчук Наталя, Шудра Анна. Особливості нарцисичних проявів особистості у осіб з різним рівнем локусу контролю
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-41-58

Палько Тетяна, Якимчук Борис. Готовність викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до розвитку рефлексії вчителів
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-59-80

Саннікова Ольга, Стаховська Віолетта. Емоційна першооснова лідерства: пошук індивідуальних відмінностей
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-81-98

Шманько Олег. Соціальний популізм як психологічна маніпуляція електоратом у перехідному українському суспільстві
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-99-111

ЕКОНОМІКА

Баранов Віталій. Бізнес-кейси: від классики до інновацій
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-112-124

Бондар Юлія, Легінькова Ніна, Фабрика Ірина. Експортний потенціал підприємства: сутність, принципи формування та умови максимізації
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-125-140

Бугаєва Марія, Рубан Валентина. Вплив трудової міграції на національний ринок праці
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-141-161

Іванова Валентина. Управління інноваційною діяльністю підприємства: оцінка ефективності процесу
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-162-175

Коваленко Надія, Столярчук Наталія. Бізнес-планування як інструмент менеджменту авіакомпанії в умовах пандемічної кризи
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-176-193

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Гаєвська Лариса, Побірченко Наталія, Шульга Наталія. Роль державної освітньої політики у розвитку людського капіталу: міжнародний погляд
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-194-223

Лукіна Тетяна. Дистанційне навчання в загальній середній освіті в Україні: доступність та результативність в умовах пандемії
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-224-252

Трещов Мирослав. Макроекономічні ризики бюджетної політики України в умовах кризи
https://doi.org/10.32405/2522-9931-2021-16(45)-253-266